Skip to main content

Synonyma

tam abhijñāya
když viděl jeho (Nāradův) příznivý příchod — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.33
adhigaṇya-tām
vyprávěj co nejpodrobněji. — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.21
tam anu
na Něho — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.13
následnĕ — Śrīmad-bhāgavatam 11.22.6
po nĕm — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.40
tam anujñāpya
poté, co si vyžádali Vasudevovo svolení — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.32
tam aśeṣa-śekharam
Kṛṣṇu, jenž byl korunou všeho příznivého a nepřipadalo v úvahu, že by byl špinavý — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.20
tam-ta Osobnost Božstv
tam-ta Osobnost Božství — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.42
sthitavati-během doby, kdy tam stá
sthitavati-během doby, kdy tam stál — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.35
tam ca
Kṛṣṇu také — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.7
tam dvīpam
ten ostrov — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.24
tam eva
Jemu — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.28
to období — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.20
pouze Jeho — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.50
tam imam
právě ten — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.14
jeho — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.14
yādṛcchikaḥ-tam, kde se mu zlíb
yādṛcchikaḥ-tam, kde se mu zlíbí — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.37
tam kālam
tu dobu — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.39
sattama-tām
postavení velkého oddaného — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.32
tām-t
tām-to — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.28
tam
ó Pane — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.13
horu — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.34
tu horu — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.9
toho vládce — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.22
Baliho Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.3
Mātaliho — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.17
Namuciho — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.31
ten míč — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.23
Pána Śivu — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.26
od Něho — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.41
jeho (Baliho) — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.1-2
s ním (Balim Mahārājem) — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.4
situaci — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.24
jeho (Baliho Mahārāje) — Śrīmad-bhāgavatam 8.15.34
Jeho (Nejvyššího Pána, Osobnost Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.5
Něho (Nejvyššího Pána, Osobnost Božství) — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.11
Jeho (Vāmanadeva) — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.21
toho Prahlāda Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.13
jemu (Satyavratovi) — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.14
rybce — Śrīmad-bhāgavatam 8.24.15