Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.17.18

Verš

prajāpatir nāma tayor akārṣīd
yaḥ prāk sva-dehād yamayor ajāyata
taṁ vai hiraṇyakaśipuṁ viduḥ prajā
yaṁ taṁ hiraṇyākṣam asūta sāgrataḥ

Synonyma

prajāpatiḥ — Kaśyapa; nāma — jména; tayoḥ — dvou; akārṣīt — dal; yaḥ — kdo; prāk — první; sva-dehāt — z jeho těla; yamayoḥ — dvojčat; ajāyata — narodil se; tam — jemu; vai — vskutku; hiraṇyakaśipum — Hiraṇyakaśipu; viduḥ — znají; prajāḥ — lidé; yam — jehož; tam — jemu; hiraṇyākṣam — Hiraṇyākṣa; asūta — porodila; — ona (Diti); agrataḥ — první.

Překlad

Prajāpati Kaśyapa, praotec živých bytostí, dal svým dvěma synům tato jména: toho, který se narodil jako první, pojmenoval Hiraṇyākṣa a tomu, kterého Diti počala jako prvního, dal jméno Hiraṇyakaśipu.

Význam

Autoritativní védský text Piṇḍa-siddhi podává důkladný vědecký rozbor těhotenství. Je tam řečeno, že když mužská sekrece pronikne do menstruačního toku v děloze ve dvou kapkách po sobě, matka vyvíjí ve svém lůně dvě embrya a poté porodí dvojčata v opačném pořadí, než v jakém byla původně zplozena — dítě počaté jako první se rodí později a dítě počaté později se rodí jako první. První dítě počaté v lůně je až za druhým dítětem, takže při porodu se druhé dítě objevuje jako první a první dítě se objevuje jako druhé. V tomto případě se první narodil Hiraṇyākṣa, k jehož početí došlo později, a Hiraṇyakaśipu, který byl zplozen dříve a byl tedy za ním, se narodil jako druhý.