Skip to main content

Sloka 18

ТЕКСТ 18

Verš

Текст

prajāpatir nāma tayor akārṣīd
yaḥ prāk sva-dehād yamayor ajāyata
taṁ vai hiraṇyakaśipuṁ viduḥ prajā
yaṁ taṁ hiraṇyākṣam asūta sāgrataḥ
праджпатир нма тайор акршӣд
йа прк сва-дехд йамайор аджйата
та ваи хирайакаипу виду прадж
йа та хирайкшам асӯта сграта

Synonyma

Пословный перевод

prajāpatiḥ — Kaśyapa; nāma — jména; tayoḥ — dvou; akārṣīt — dal; yaḥ — kdo; prāk — první; sva-dehāt — z jeho těla; yamayoḥ — dvojčat; ajāyata — narodil se; tam — jemu; vai — vskutku; hiraṇyakaśipum — Hiraṇyakaśipu; viduḥ — znají; prajāḥ — lidé; yam — jehož; tam — jemu; hiraṇyākṣam — Hiraṇyākṣa; asūta — porodila; — ona (Diti); agrataḥ — první.

праджпати — Кашьяпа; нма — имена; тайо — из двоих; акршӣт — дал; йа — который; прк — первым; сва-дехт — из его тела; йамайо — близнецов; аджйата — родился; там — его; ваи — действительно; хирайакаипум — Хираньякашипу; виду — знают; прадж — люди; йам — которого; там — его; хирайкшам — Хираньякшу; асӯта — родила; с — она (Дити); аграта — первым.

Překlad

Перевод

Prajāpati Kaśyapa, praotec živých bytostí, dal svým dvěma synům tato jména: toho, který se narodil jako první, pojmenoval Hiraṇyākṣa a tomu, kterého Diti počala jako prvního, dal jméno Hiraṇyakaśipu.

Праджапати Кашьяпа, прародитель живых существ, дал своим сыновьям-близнецам имена; того, который родился первым, он назвал Хираньякшей, а тот, который был первым зачат во чреве Дити, получил имя Хираньякашипу.

Význam

Комментарий

Autoritativní védský text Piṇḍa-siddhi podává důkladný vědecký rozbor těhotenství. Je tam řečeno, že když mužská sekrece pronikne do menstruačního toku v děloze ve dvou kapkách po sobě, matka vyvíjí ve svém lůně dvě embrya a poté porodí dvojčata v opačném pořadí, než v jakém byla původně zplozena — dítě počaté jako první se rodí později a dítě počaté později se rodí jako první. První dítě počaté v lůně je až za druhým dítětem, takže při porodu se druhé dítě objevuje jako první a první dítě se objevuje jako druhé. V tomto případě se první narodil Hiraṇyākṣa, k jehož početí došlo později, a Hiraṇyakaśipu, který byl zplozen dříve a byl tedy za ním, se narodil jako druhý.

Научное описание процесса зачатия и беременности приводится в авторитетном ведическом писании «Пинда-сиддхи». Там, в частности, говорится, что если мужской секрет входит в менструальное выделение в матке в виде двух капель, то во чреве матери формируются два зародыша, и она рожает близнецов в порядке, обратном порядку их зачатия: ребенок, зачатый первым, выходит вторым, а ребенок, зачатый вторым, рождается первым. В материнской утробе ребенок, зачатый первым, располагается за вторым, поэтому во время родов первым выходит второй ребенок, а первый ребенок появляется на свет вторым. В данном случае Хираньякша, зачатый вторым, родился первым, а находившийся за ним Хираньякашипу, который был зачат первым, вышел на свет вторым.