Skip to main content

Sloka 18

Text 18

Verš

Text

prajāpatir nāma tayor akārṣīd
yaḥ prāk sva-dehād yamayor ajāyata
taṁ vai hiraṇyakaśipuṁ viduḥ prajā
yaṁ taṁ hiraṇyākṣam asūta sāgrataḥ
prajāpatir nāma tayor akārṣīd
yaḥ prāk sva-dehād yamayor ajāyata
taṁ vai hiraṇyakaśipuṁ viduḥ prajā
yaṁ taṁ hiraṇyākṣam asūta sāgrataḥ

Synonyma

Synonyms

prajāpatiḥ — Kaśyapa; nāma — jména; tayoḥ — dvou; akārṣīt — dal; yaḥ — kdo; prāk — první; sva-dehāt — z jeho těla; yamayoḥ — dvojčat; ajāyata — narodil se; tam — jemu; vai — vskutku; hiraṇyakaśipum — Hiraṇyakaśipu; viduḥ — znají; prajāḥ — lidé; yam — jehož; tam — jemu; hiraṇyākṣam — Hiraṇyākṣa; asūta — porodila; — ona (Diti); agrataḥ — první.

prajāpatiḥ — Kaśyapa; nāma — names; tayoḥ — of the two; akārṣīt — gave; yaḥ — who; prāk — first; sva-dehāt — from his body; yamayoḥ — of the twins; ajāyata — was delivered; tam — him; vai — indeed; hiraṇyakaśipum — Hiraṇyakaśipu; viduḥ — know; prajāḥ — people; yam — whom; tam — him; hiraṇyākṣam — Hiraṇyākṣa; asūta — gave birth to; — she (Diti); agrataḥ — first.

Překlad

Translation

Prajāpati Kaśyapa, praotec živých bytostí, dal svým dvěma synům tato jména: toho, který se narodil jako první, pojmenoval Hiraṇyākṣa a tomu, kterého Diti počala jako prvního, dal jméno Hiraṇyakaśipu.

Prajāpati Kaśyapa, the creator of the living entities, gave his twin sons their names; the one who was born first he named Hiraṇyākṣa, and the one who was first conceived by Diti he named Hiraṇyakaśipu.

Význam

Purport

Autoritativní védský text Piṇḍa-siddhi podává důkladný vědecký rozbor těhotenství. Je tam řečeno, že když mužská sekrece pronikne do menstruačního toku v děloze ve dvou kapkách po sobě, matka vyvíjí ve svém lůně dvě embrya a poté porodí dvojčata v opačném pořadí, než v jakém byla původně zplozena — dítě počaté jako první se rodí později a dítě počaté později se rodí jako první. První dítě počaté v lůně je až za druhým dítětem, takže při porodu se druhé dítě objevuje jako první a první dítě se objevuje jako druhé. V tomto případě se první narodil Hiraṇyākṣa, k jehož početí došlo později, a Hiraṇyakaśipu, který byl zplozen dříve a byl tedy za ním, se narodil jako druhý.

There is an authoritative Vedic literature called Piṇḍa-siddhi in which the scientific understanding of pregnancy is very nicely described. It is stated that when the male secretion enters the menstrual flux in the uterus in two successive drops, the mother develops two embryos in her womb, and she brings forth twins in a reverse order to that in which they were first conceived; the child conceived first is born later, and the one conceived later is brought forth first. The first child conceived in the womb lives behind the second child, so when birth takes place the second child appears first, and the first child appears second. In this case it is understood that Hiraṇyākṣa, the second child conceived, was delivered first, whereas Hiraṇyakaśipu, the child who was behind him, having been conceived first, was born second.