Skip to main content

Synonyma

abhibhavati
změní se — Bg. 1.39
abhibhavāt
když převládne — Bg. 1.40
adharma
bezbožnost — Bg. 1.40, Śrīmad-bhāgavatam 1.15.37, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.33, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.42, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.28
bezbožné — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5
zásady bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.15.45
principy bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.47
bezbožné zásady — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.40, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.219
bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.39, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.38, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.24
bezbožnému — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.41
bezbožným způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 10.49.22
bezbožnému jednání — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.27-29
bezbožná — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.61
adharmaḥ
bezbožnost — Bg. 1.39, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.25, Śrīmad-bhāgavatam 4.13.44, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.2.2, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.38, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.43.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.15
osobnost bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.25
hříšné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.38
nespravedlnost — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.55
principy bezbožnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.40
odklon od usměrňujících zásad — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.43
bezbožné činnosti — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.45
bezbožnost. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.42
co je v rozporu s náboženstvím — Śrīmad-bhāgavatam 9.4.39-40
bezbožný čin — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.29
anupaśyāmi
vidím — Bg. 1.31
api
ani. — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.62, Śrīmad-bhāgavatam 11.12.9
kéž — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.17
znovu — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.14
byť i — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.19
také (lidské bytosti) — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
zvláště — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.15, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.116
třebaže nevyjevený obyčejným očím — Śrīmad-bhāgavatam 7.13.11
jakož i — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.14-19, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.8
ačkoliv (jsem v takové situaci) — Śrīmad-bhāgavatam 8.2.32
ač — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.12
ačkoliv totožné — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.28
přemýšlím — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.5
vskutku. — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.28
navzdory této situaci — Śrīmad-bhāgavatam 8.17.17
běda — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.6
pak — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.4
skutečně. — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.44