Skip to main content

Klávesové zkratky

Některé aktivity na webu lze ovládat klávesovými zkratkami.

Z jakékoliv stránky na našem webu můžete zobrazit seznam všech zkratek zmáčknutím tlačítka ?.

Obecné zkratky

[ - navigace pro předchozí stránku
] - navigace pro další stránku
} - zvětšit písmo
{ - zmenšit písmo
s - změnit patkové/nepatkové písmo
a - přepnout zarovnání textu

Zkratky pro pokročilé zobrazení kapitoly

1 - přepnout mezi veršem a textem v pokročilém zobrazení
2 - vypnout synonyma v pokročilém zobrazení
3 - vypnout překlad v pokročilém zobrazení
4 - vypnout výklad v pokročilém zobrazení
j - přejít na další verš
k - přejít na předchozí verš