Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.17.19

Verš

cakre hiraṇyakaśipur
dorbhyāṁ brahma-vareṇa ca
vaśe sa-pālāḻ lokāṁs trīn
akuto-mṛtyur uddhataḥ

Synonyma

cakre — způsobil; hiraṇyakaśipuḥ — Hiraṇyakaśipu; dorbhyām — svými dvěma pažemi; brahma-vareṇa — díky požehnání od Brahmy; ca — a; vaśe — pod svoji vládu; sa-pālān — i s jejich ochránci; lokān — světy; trīn — tři; akutaḥ-mṛtyuḥ — nebojící se smrti od nikoho; uddhataḥ — samolibý.

Překlad

Starší syn, Hiraṇyakaśipu, se nebál smrti od nikoho ve třech světech, protože dostal požehnání od Pána Brahmy. Díky tomuto požehnání byl velice pyšný a samolibý a dokázal si podrobit všechny tři planetární systémy.

Význam

Jak bude popsáno v pozdějších kapitolách, Hiraṇyakaśipu podstoupil přísná odříkání a pokání, aby uspokojil Pána Brahmu a získal od něho požehnání nesmrtelnosti. Ve skutečnosti ani Pán Brahmā nikomu nemůže požehnat nesmrtelností, ale Hiraṇyakaśipu získal nepřímo požehnání, že ho nebude moci zabít nikdo v tomto hmotném světě. Šlo o to, že původně pocházel z vaikuṇṭhského sídla, a proto ho neměl zabít žádný obyvatel hmotného světa. Samotný Pán se chtěl zjevit, aby ho Osobně zabil. Člověk může být velice pyšný na své pokročilé hmotné poznání, ale nemůže se ochránit před čtyřmi principy hmotné existence, jimiž jsou zrození, smrt, stáří a nemoc. Pánův plán byl naučit lidi, že ani Hiraṇyakaśipu, který byl velice mocný a pevně stavěný, nemohl žít déle, než měl určeno. Člověk může být stejně silný a samolibý jako Hiraṇyakaśipu a podrobit si všechny tři světy, ale není možné, aby žil věčně a ponechal si svou válečnou kořist navěky. Mnoho králů se v minulosti dostalo k moci, ale všichni upadli v zapomnění — takové jsou dějiny světa.