Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.17.20

Verš

hiraṇyākṣo ’nujas tasya
priyaḥ prīti-kṛd anvaham
gadā-pāṇir divaṁ yāto
yuyutsur mṛgayan raṇam

Synonyma

hiraṇyākṣaḥ — Hiraṇyākṣa; anujaḥ — mladší bratr; tasya — jeho; priyaḥ — milovaný; prīti-kṛt — připravený těšit; anu-aham — každý den; gadā-pāṇiḥ — s kyjem v ruce; divam — na vyšší planety; yātaḥ — cestoval; yuyutsuḥ — toužící po boji; mṛgayan — vyhledávající; raṇam — střetnutí.

Překlad

Jeho mladší bratr, Hiraṇyākṣa, byl vždy připravený jednat tak, aby staršího bratra uspokojil. Pro Hiraṇyakaśipuovo potěšení si Hiraṇyākṣa vzal na rameno kyj a v bojovné náladě cestoval po celém vesmíru.

Význam

Démonské jednání znamená učit všechny členy rodiny, jak vykořisťovat zdroje tohoto vesmíru pro vlastní smyslový požitek, zatímco božské jednání znamená zaměstnávat vše ve službě Pánu. Hiraṇyakaśipu byl sám velice mocný a svého mladšího bratra Hiraṇyākṣu učinil také mocným, aby mu pomáhal bojovat proti všem a panovat hmotné přírodě tak dlouho, jak jen to bude možné. Nejraději by vládl vesmíru věčně. Tak se projevuje povaha démonské živé bytosti.