Skip to main content

Zpěv třetí: Status quo

KAPITOLA PRVNÍ: Vidurovy otázky
KAPITOLA DRUHÁ: Vzpomínky na Pána Kṛṣṇu
KAPITOLA TŘETÍ: Pánovy zábavy mimo Vṛndāvan
KAPITOLA ČTVRTÁ: Vidura přichází za Maitreyou
KAPITOLA PÁTÁ: Vidurovy hovory s Maitreyou
KAPITOLA ŠESTÁ: Stvoření vesmírné podoby
KAPITOLA SEDMÁ: Další Vidurovy otázky
KAPITOLA OSMÁ: Projevení Brahmy z Garbhodakaśāyī Viṣṇua
KAPITOLA DEVÁTÁ: Brahmā se modlí o tvůrčí energii
KAPITOLA DESÁTÁ: Stádia tvoření
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Výpočet času, počínaje atomem
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Stvoření Kumārů a dalších osobností
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Zjevení Pána Varāhy
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Večerní otěhotnění Diti
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Popis království Boha
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Dva vrátní na Vaikuṇṭě, Jaya a Vijaya, prokleti od mudrců
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Hiraṇyākṣovo vítězství nad všemi směry ve vesmíru
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Bitva mezi Pánem Kancem a démonem Hiraṇyākṣou
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Zabití démona Hiraṇyākṣi
KAPITOLA DVACÁTÁ: Rozhovor mezi Maitreyou a Vidurou
KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ: Rozhovor mezi Manuem a Kardamou
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ: Sňatek Kardamy Muniho s Devahūti
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ: Devahūtin nářek
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ: Kardama Muni vstupuje do stavu odříkání
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ: Sláva oddané služby
KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ: Základní složky hmotné přírody
KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ: Pochopení hmotné přírody
KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ: Pokyny Pána Kapily k vykonávání oddané služby
KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ: Kapilovo vysvětlení oddané služby
KAPITOLA TŘICÁTÁ: Kapilovy popisy nepříznivých plodonosných činností
KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ: Kapilovy pokyny o stěhování živých bytostí
KAPITOLA TŘICÁTÁ DRUHÁ: Zapletení do plodonosných činností
KAPITOLA TŘICÁTÁ TŘETÍ: Činnosti Pána Kapily