Skip to main content

Zpěv čtvrtý: Stvoření čtvrtého řádu

KAPITOLA PRVNÍ: Genealogická tabulka Manuových dcer
KAPITOLA DRUHÁ: Dakṣa proklíná Pána Śivu
KAPITOLA TŘETÍ: Hovory mezi Pánem Śivou a Satī
KAPITOLA ČTVRTÁ: Satī opouští své tělo
KAPITOLA PÁTÁ: Zmaření Dakṣovy oběti
KAPITOLA ŠESTÁ: Pán Brahmā udobřuje Pána Śivu
KAPITOLA SEDMÁ: Dakṣa koná oběť
KAPITOLA OSMÁ: Dhruva Mahārāja opouští domov a odchází do lesa
KAPITOLA DEVÁTÁ: Dhruva Mahārāja se vrací domů
KAPITOLA DESÁTÁ: Dhruva Mahārāja bojuje s Yakṣi
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Svāyambhuva Manu radí Dhruvovi, aby ukončil boj
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Dhruva Mahārāja se vrací zpátky k Bohu
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Potomci Dhruvy Mahārāje
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Příběh o králi Venovi
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Zjevení a korunovace krále Pṛthua
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Profesionální přednašeči chválí krále Pṛthua
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Mahārāja Pṛthu se hněvá na Zemi
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Pṛthu Mahārāja dojí planetu Zemi
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Král Pṛthu pořádá sto obětí koně
KAPITOLA DVACÁTÁ: Zjevení Pána Viṣṇua vobětní aréně Mahārāje Pṛthua
KAPITOLA DVACÁTÁ PRVNÍ: Pokyny Mahārāje Pṛthua
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ: Setkání Mahārāje Pṛthua se čtyřmi Kumāry
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ: Mahārāja Pṛthu se vrací zpátky domů
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ: Píseň Pána Śivy
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ: Popis vlastností krále Purañjany
KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ: Král Purañjana jede do lesa na lov a jeho královna se zlobí
KAPITOLA DVACÁTÁ SEDMÁ: Caṇḍavega útočí na město krále Purañjany; charakter Kālakanyi
KAPITOLA DVACÁTÁ OSMÁ: Purañjana se v dalším životě stává ženou
KAPITOLA DVACÁTÁ DEVÁTÁ: Nārada hovoří s králem Prācīnabarhim
KAPITOLA TŘICÁTÁ: Činnosti Pracetů
KAPITOLA TŘICÁTÁ PRVNÍ: Nāradovy pokyny Pracetům