Skip to main content

Zpěv pátý: Podnět k tvoření

KAPITOLA PRVNÍ: Činnosti Mahārāje Priyavraty
KAPITOLA DRUHÁ: Činnosti Mahārāje Āgnīdhry
KAPITOLA TŘETÍ: Zjevení Ṛṣabhadeva z lůna Merudevī, manželky krále Nābhiho
KAPITOLA ČTVRTÁ: Vlastnosti Ṛṣabhadeva, Nejvyšší Osobnosti Božství
KAPITOLA PÁTÁ: Pokyny Pána Ṛṣabhadeva Jeho synům
KAPITOLA ŠESTÁ: Činnosti Pána Ṛṣabhadeva
KAPITOLA SEDMÁ: Činnosti krále Bharaty
KAPITOLA OSMÁ: Popis charakteru Bharaty Mahārāje
KAPITOLA DEVÁTÁ: Prvotřídní charakter Jaḍa Bharaty
KAPITOLA DESÁTÁ: Rozhovor mezi Jaḍa Bharatou a Mahārājem Rahūgaṇou
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Jaḍa Bharata poučuje krále Rahūgaṇu
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Rozhovor mezi Mahārājem Rahūgaṇou a Jaḍa Bharatou
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Další hovory krále Rahūgaṇy s Jaḍa Bharatou
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Hmotný svět jako velký les požitku
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Sláva potomků krále Priyavraty
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Popis Jambūdvīpu
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Původ a sestup řeky Gangy
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Modlitby obyvatel Jambūdvīpu k Nejvyššímu Pánu
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Popis ostrova Jambūdvīpu
KAPITOLA DVACÁTÁ: Studium vesmírné struktury
KAPITOLA DVACÁTÁ DRUHÁ: Oběžné dráhy planet
KAPITOLA DVACÁTÁ TŘETÍ: Planetární soustava Śiśumāra
KAPITOLA DVACÁTÁ ČTVRTÁ: Podzemní nebeské planety
KAPITOLA DVACÁTÁ PÁTÁ: Sláva Pána Ananty
KAPITOLA DVACÁTÁ ŠESTÁ: Popis pekelných planet