Skip to main content

Zpěv šestý: Předepsané povinnosti lidstva

KAPITOLA PRVNÍ: Ajāmilův životní příběh
KAPITOLA DRUHÁ: Viṣṇudūtové vysvobozují Ajāmila
KAPITOLA TŘETÍ: Yamarāja dává pokyny svým poslům
KAPITOLA ČTVRTÁ: Modlitby Haṁsa-guhya, které Pánu obětoval Prajāpati Dakṣa
KAPITOLA PÁTÁ: Prajāpati Dakṣa proklíná Nāradu Muniho
KAPITOLA ŠESTÁ: Potomstvo Dakṣových dcer
KAPITOLA SEDMÁ: Indrův přestupek vůči jeho duchovnímu mistrovi, Bṛhaspatimu
KAPITOLA OSMÁ: Štít Nārāyaṇa-kavaca
KAPITOLA DEVÁTÁ: Zjevení démona Vṛtrāsury
KAPITOLA DESÁTÁ: Bitva mezi polobohy a Vṛtrāsurou
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Vṛtrāsurovy transcendentální vlastnosti
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Vṛtrāsurova slavná smrt
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Krále Indru pronásleduje hříšná reakce
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Nářek krále Citraketua
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Světci Nārada a Aṅgirā poučují krále Citraketua
KAPITOLA ŠESTNÁCTÁ: Král Citraketu se setkává s Nejvyšším Pánem
KAPITOLA SEDMNÁCTÁ: Matka Pārvatī proklíná Citraketua
KAPITOLA OSMNÁCTÁ: Diti přísahá, že zabije krále Indru
KAPITOLA DEVATENÁCTÁ: Vykonávání obřadu jménem Puṁsavana