Skip to main content

Zpěv sedmý: Věda o Bohu

KAPITOLA PRVNÍ: Nejvyšší Pán je nestranný
KAPITOLA DRUHÁ: Hiraṇyakaśipu, král démonů
KAPITOLA TŘETÍ: Hiraṇyakaśipuův plán stát se nesmrtelným
KAPITOLA ČTVRTÁ: Hiraṇyakaśipu utiskuje celý vesmír
KAPITOLA PÁTÁ: Prahlāda Mahārāja, svatý syn Hiraṇyakaśipua
KAPITOLA ŠESTÁ: Prahlāda učí své démonské spolužáky
KAPITOLA SEDMÁ: Co se Prahlāda naučil v lůně
KAPITOLA OSMÁ: Pán Nṛsiṁhadeva zabíjí krále démonů
KAPITOLA DEVÁTÁ: Prahlāda uklidňuje Pána Nṛsiṁhadeva modlitbami
KAPITOLA DESÁTÁ: Prahlāda, nejlepší ze vznešených oddaných
KAPITOLA JEDENÁCTÁ: Dokonalá společnost: čtyři společenské třídy
KAPITOLA DVANÁCTÁ: Dokonalá společnost: čtyři duchovní třídy
KAPITOLA TŘINÁCTÁ: Chování dokonalé osoby
KAPITOLA ČTRNÁCTÁ: Dokonalý rodinný život
KAPITOLA PATNÁCTÁ: Pokyny pro civilizované lidské bytosti