Skip to main content

Online Vedabase

Най-добрият източник за духовно знание.

Vedabase.io е безплатен, многоезичен инструмент създаден основно за изучаване на ученията на Негова божествена милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада.

Направете обиколка

Желате да научите нов език? При включване на изгледа с два езика може да четете едновременно и на двата.

Разширеният изглед ви позволява да преглеждате цяла глава на една страница с опцията да скривате текстови елементи.

Използвайте филтрите и разширените настройки при търсене на термини в цялата библиотека с текстове.

Във вашият профил на едно място се пазят всички бележки, отметки и история на прочетеното. 

[В процес на разработка] Категоризацията по теми е многоезична. След като една категория бъде одобрена, тя ще бъде достъпна на всички езици. 

Нашата мисия е да ви служим посредством този сайт. Ние постоянно работим за подобряването и разширяването на сайта. 

Може да откриете повече за Бхактиведанта Ведабейс използвайки тази опознавателна страница.