Skip to main content

KAPITOLA PATNÁCTÁ

Zjevení a korunovace krále Pṛthua

Sloka 1:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Viduro, poté brāhmaṇové a velcí mudrci dále kvedlali oběma pažemi mrtvého těla krále Veny. Výsledkem bylo, že z těchto paží vzešly dvě osoby opačného pohlaví.
Sloka 2:
Velcí mudrci byli odborníky na védské poznání. Když viděli muže a ženu narozené z paží Venova těla, byli velmi spokojeni, neboť pochopili, že dvojice byla expanzí úplné části Viṣṇua, Nejvyšší Osobnosti Božství.
Sloka 3:
Velcí mudrci pravili: Muž je úplnou expanzí moci Pána Viṣṇua, Jenž udržuje celý vesmír, a žena je úplnou expanzí bohyně štěstí, jež se od Pána nikdy neoddělí.
Sloka 4:
Tento muž dokáže rozšířit svou slávu po celém světě. Jeho jméno bude Pṛthu a bude první mezi králi.
Sloka 5:
Dívka má tak krásné zuby a vznešené vlastnosti, že ve skutečnosti ona bude zdobit své ozdoby. Její jméno bude Arci a v budoucnu přijme krále Pṛthua za svého manžela.
Sloka 6:
Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se zjevil prostřednictvím části Své energie v podobě krále Pṛthua, aby chránil lidi tohoto světa. Bohyně štěstí je stálou společnicí Pána, a proto se částečně inkarnovala jako Arci, aby se stala královnou Mahārāje Pṛthua.
Sloka 7:
Velký mudrc Maitreya pokračoval: Můj milý Vidurajī, všichni brāhmaṇové tehdy krále Pṛthua velmi chválili a oslavovali a nejlepší zpěváci z Gandharvaloky opěvovali jeho slávu. Obyvatelé Siddhaloky rozhazovali spršky květů a krásné ženy na nebeských planetách tančily v extázi.
Sloka 8:
Vesmírem zněly lastury, trubky, bubny a kotle a všichni velcí mudrci, předkové a osobnosti z nebeských planet sestoupili z různých planetárních systémů na Zemi.
Sloka 9-10:
Pán Brahmā, vládce celého vesmíru, tam dospěl v doprovodu všech polobohů a jejich vůdců. Když viděl na pravé ruce krále Pṛthua čáry, které jsou na dlani Pána Viṣṇua, a na chodidlech jeho nohou otisky lotosových květů, pochopil, že král Pṛthu je částečným zastoupením Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, jehož dlaň nese znamení disku a další podobné čáry, má být považován za částečné zastoupení neboli inkarnaci Nejvyššího Pána.
Sloka 11:
Učení brāhmaṇové, kteří byli velice připoutaní k védským obřadům, poté uspořádali královu korunovaci. Lidé, přicházející ze všech stran, přinesli různé předměty potřebné pro vykonání obřadu, a vše bylo tedy připraveno.
Sloka 12:
Všechny řeky, moře, hory, hadi, krávy, ptáci, zvířata, nebeské planety, planeta Země a všechny ostatní živé bytosti shromáždili podle svých schopností různé dary, aby je nabídli králi.
Sloka 13:
Takto byl velký král Pṛthu, oblečený v nádherných šatech a ozdobený mnoha šperky, korunován a uveden na trůn. Král a jeho manželka Arci, která byla rovněž skvěle ozdobená, vypadali přesně jako oheň.
Sloka 14:
Velký mudrc pokračoval: Můj milý Viduro, Kuvera daroval velkému králi Pṛthuovi zlatý trůn a polobůh Varuṇa mu věnoval slunečník, který neustále rozprašoval jemné kapky vody a zářil jako měsíc.
Sloka 15:
Vāyu, polobůh, který vládne vzduchu, daroval králi Pṛthuovi dvě ovívadla z žíní (cāmary); Dharma, král náboženství, mu věnoval květinovou girlandu, která měla zvětšit jeho slávu; Indra, král nebes, ho obdařil cennou helmicí a Yamarāja, vládce smrti, mu daroval žezlo pro vládu nad světem.
Sloka 16:
Pán Brahmā daroval králi Pṛthuovi brnění z duchovního poznání; Bhāratī (Sarasvatī), Brahmova manželka, mu věnovala transcendentální náhrdelník; Pán Viṣṇu ho obdaroval diskem Sudarśana a manželka Pána Viṣṇua, bohyně štěstí, ho obdařila nepomíjivým bohatstvím.
Sloka 17:
Pán Śiva mu věnoval meč v pochvě ozdobené deseti měsíci a jeho manželka, bohyně Durgā, štít zdobený stovkou měsíců. Polobůh Měsíce mu daroval koně vytvořené z nektaru a polobůh Viśvakarmā velmi krásný vůz.
Sloka 18:
Agni, polobůh ohně, mu daroval luk z kozích a kravských rohů a bůh Slunce ho obdaroval šípy zářícími jako sluneční svit. Vládnoucí božstvo Bhūrloky mu věnovalo střevíce plné mystické síly a polobozi z meziplanetárního prostoru mu znovu a znovu přinášeli květinové dary.
Sloka 19:
Polobozi, kteří neustále cestují v meziplanetárním prostoru, obdařili krále Pṛthua uměním hrát divadelní hry, zpívat písně, hrát na hudební nástroje a kdykoliv z vlastní vůle zmizet. Velcí mudrci mu dali také neomylná požehnání a oceán mu nabídl lasturu, kterou vydal sám ze sebe.
Sloka 20:
Moře, hory a řeky mu poskytly cesty, kudy bude moci bez překážek projíždět svým vozem. Poté před něho předstoupili sūta, māgadha a vandī a podle svých příslušných povinností začali skládat modlitby a chvalozpěvy.
Sloka 21:
Když před sebou velice mocný král Pṛthu, syn Veny, uviděl tyto profesionály, usmál se na ně, aby jim poblahopřál, a hlasem vážným jako hřmění mraků pravil následující.
Sloka 22:
Král Pṛthu řekl: Ó urozený sūto, māgadho a další oddaný přednášející modlitby, vlastnosti, o kterých hovoříte, u mě nejsou zřetelně projevené. Proč byste mě měli chválit za všechny tyto rysy, když nejsem jejich útočištěm? Nechci, aby tato slova, která jsou mi určena, vyzněla naprázdno — ale bude lépe, když je věnujete někomu jinému.
Sloka 23:
Ó vznešení přednašeči, skládejte takové modlitby v pravý čas, až se u mě vlastnosti, o kterých hovoříte, skutečně projeví. Vznešení lidé, kteří přednášejí modlitby Nejvyšší Osobnosti Božství, takové vlastnosti nepřisuzují lidské bytosti, která je ve skutečnosti nemá.
Sloka 24:
Jak by inteligentní člověk, který je natolik způsobilý, že by mohl tyto vznešené vlastnosti mít, mohl dovolit svým stoupencům, aby ho za ně chválili, když je ve skutečnosti nemá? Chválit člověka slovy, že kdyby byl vzdělaný, mohl by být velkým učencem nebo velkou osobností, není nic jiného než podvádění. Hlupák, který přijímá takovou chválu, neví, že ho tato slova pouze urážejí.
Sloka 25:
Stejně jako osoba, která má smysl pro čest a šlechetnost, nerada slyší o svých ohavných činech, tak i velice slavný a mocný člověk nerad slyší svoji chválu.
Sloka 26:
Král Pṛthu pokračoval: Moji drazí oddaní v čele se sūtou, nyní nejsem svými činy nijak slavný, neboť jsem nevykonal nic chvályhodného, co byste mohli oslavovat. Jak bych po vás tedy mohl chtít, abyste chválili mé činnosti jako malé děti?