Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.8

Verš

śaṅkha-tūrya-mṛdaṅgādyā
nedur dundubhayo divi
tatra sarva upājagmur
devarṣi-pitṝṇāṁ gaṇāḥ

Synonyma

śaṅkha — lastury; tūrya — trubky; mṛdaṅga — bubny; ādyāḥ — atd.; neduḥ — zněly; dundubhayaḥ — kotle; divi — ve vesmíru; tatra — tam; sarve — všichni; upājagmuḥ — přišli; deva-ṛṣi — polobozi a mudrci; pitṝṇām — předků; gaṇāḥ — skupiny.

Překlad

Vesmírem zněly lastury, trubky, bubny a kotle a všichni velcí mudrci, předkové a osobnosti z nebeských planet sestoupili z různých planetárních systémů na Zemi.