Skip to main content

Synonyma

divi
v nebi — Bg. 9.20, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.33-34
na nebi — Bg. 11.12, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.68, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.5, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.7, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28
ve vyšším planetárním systému — Bg. 18.40, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.19
na obloze — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.16
vysoko v nebi — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.27
v nebi. — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.11
během dne — Śrīmad-bhāgavatam 3.11.15
na nebeských planetách — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.54-55, Śrīmad-bhāgavatam 7.3.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.25.32, Śrīmad-bhāgavatam 10.37.32
na vyšších planetárních systémech — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.60
ve vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 4.15.8
na vyšších planetárních soustavách — Śrīmad-bhāgavatam 6.11.22, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.23
na nebe — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.27-29
na nebesích — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.44, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.37
v nebeské oblasti — Śrīmad-bhāgavatam 10.47.15
nebe — Śrīmad-bhāgavatam 10.50.50-53
na nebesích. — Śrīmad-bhāgavatam 10.88.36
nebem — Śrīmad-bhāgavatam 12.10.3
divi-sthān
sídlícím na nebeských planetách — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.22
divi-spṛśau
dotýkali se nebe — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.17
divi-ja
těch, kdo se narodili na nebeských planetách — Śrīmad-bhāgavatam 5.2.6
divi-spṛśat
dotýkající se nebe — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.19-22
divi-jaiḥ
obyvateli nebes — Śrīmad-bhāgavatam 10.55.25