Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.9-10

Verš

brahmā jagad-gurur devaiḥ
sahāsṛtya sureśvaraiḥ
vainyasya dakṣiṇe haste
dṛṣṭvā cihnaṁ gadābhṛtaḥ
pādayor aravindaṁ ca
taṁ vai mene hareḥ kalām
yasyāpratihataṁ cakram
aṁśaḥ sa parameṣṭhinaḥ

Synonyma

brahmā — Pán Brahmā; jagat-guruḥ — pán vesmíru; devaiḥ — polobohy; saha — doprovázen; āsṛtya — dospěl; sura-īśvaraiḥ — s vládci všech nebeských planet; vainyasya — Mahārāje Pṛthua, syna Veny; dakṣiṇe — pravé; haste — na ruce; dṛṣṭvā — viděl; cihnam — znamení; gadā-bhṛtaḥ — Pána Viṣṇua, který nosí kyj; pādayoḥ — na dvou nohách; aravindam — lotosový květ; ca — také; tam — jeho; vai — jistě; mene — pochopil; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; kalām — část úplné expanze; yasya — jehož; apratihatam — nepřemožitelný; cakram — disk; aṁśaḥ — částečné zastoupení; saḥ — on; parameṣṭhinaḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství.

Překlad

Pán Brahmā, vládce celého vesmíru, tam dospěl v doprovodu všech polobohů a jejich vůdců. Když viděl na pravé ruce krále Pṛthua čáry, které jsou na dlani Pána Viṣṇua, a na chodidlech jeho nohou otisky lotosových květů, pochopil, že král Pṛthu je částečným zastoupením Nejvyšší Osobnosti Božství. Ten, jehož dlaň nese znamení disku a další podobné čáry, má být považován za částečné zastoupení neboli inkarnaci Nejvyššího Pána.

Význam

Existuje systém, podle kterého lze poznat inkarnaci Nejvyšší Osobnosti Božství. V dnešní době se stává lacinou módou přijímat jakéhokoliv darebáka jako inkarnaci Boha, ale z této události je zřejmé, že Pán Brahmā osobně prohlédl ruce a nohy krále Pṛthua, aby se přesvědčil, zda nesou charakteristické znaky. Učení mudrci a brāhmaṇové prorokovali, že Pṛthu Mahārāja bude částečnou inkarnací úplné expanze Pána. V době Kṛṣṇovy přítomnosti se ale jeden král prohlašoval za Vāsudeva, a Pán Kṛṣṇa ho za to zabil. Nežli někoho přijmeme jako inkarnaci Boha, měli bychom si ověřit jeho totožnost podle příznaků uvedených v śāstrách. Jestliže tyto příznaky nemá, autority ho mohou zabít, neboť se za inkarnaci Boha vydává neprávem.