Skip to main content

Synonyma

saha adribhiḥ
s kopci a horami — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.15
saha-agnayaḥ
spolu s bohy ohně — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.6
ó bohové ohně — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.9
saha-agnibhiḥ
s ohnivou obětí — Śrīmad-bhāgavatam 8.18.24-25
saha-agrajam
který si hrál se svým starším bratrem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.14
saha-agrajaḥ
se svým bratrem Balarāmou. — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.29
saha ambhasā
společně s vodou. — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.6
andhasā saha
s jídlem — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.4
anna-saha
s jídlem — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.54
saha anugaiḥ
společně s jejich následovníky — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.4
saha-anugam
v doprovodu velkých duší — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.24-25
saha-anugaḥ
se svou družinou — Śrīmad-bhāgavatam 3.22.26-27
saha-anugāḥ
se svými následovníky — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.25
saha-anujaiḥ
se svými mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.1
saha-anujam
se svými mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.3
saha-anujaḥ
se svými mladšími bratry — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.3-4
saha-gaṇa-raghunātha-anvitam
s Raghunāthem dāsem Gosvāmīm a jeho společníky — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.1
anyaiḥ saha
společnĕ s dalšími rybami — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.23
arjunena saha
s Arjunou — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.46
saha asuraiḥ
se svými démonskými společníky. — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.3
saha-paśu-pāla-balaḥ
ve společnosti pasáčků a Pána Balarāmy — Śrīmad-bhāgavatam 10.21.2
saha-balaḥ
s Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.35.12-13
balena saha
s Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.40
s Pánem Balarāmou — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.8
balinā saha
v doprovodu Baliho Mahārāje — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.11-12
saha bandhubhiḥ
doprovázen přáteli — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.15
bhakta-gaṇa-saha
s ostatními oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 8.71
bhakta saha
se svými oddanými — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 13.71
mahā-bhakta-gaṇa-saha
ve společnosti vysoce pokročilých oddaných — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.237
bhavānyā saha
se svou manželkou, Bhavānī — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.17
bhaṭṭathāri-saha
s Bhaṭṭathāriji — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.226
saha-bhrātuḥ
spolu s jeho společníky — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.30
saha-bālaḥ
s dítětem — Śrīmad-bhāgavatam 10.7.28
saha-bāndhavaḥ
se členy své rodiny — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.67-68
bāṇena saha
s Bāṇou — Śrīmad-bhāgavatam 10.63.8
saha-godhanāḥ ca
s kravami a telaty — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.42
saha-cari
ó Moje drahá přítelkyně — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.76
ó Má drahá přítelkyně — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.79, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.114, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.190
dehena saha
s tělem — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.38
saha-deva-martyāḥ
s polobohy a smrtelnými lidskými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.49