Skip to main content

Synonyma

sura-adhama
ó nejnižší z polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 3.18.3
sura-adhipaḥ
král polobohů, Indra — Śrīmad-bhāgavatam 10.18.28
sarva-sura-adhyakṣaḥ
vůdce všech polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.42
akhila-sura-asura-ādi
všemi polobohy a démony — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 3.85
sura-anīka- upari
nad hlavami vojáků polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.10.45
sura-anīkam
množství polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 7.1.12
sura-arcitam
uctívané polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.24
sura-ardanāt
zneklidňující polobohy. — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.1
sura-arhaṇaḥ
dary od polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.9
sura-ari-yūtha-pāḥ
ostatní vůdci démonů (nejen Hiraṇyakaśipu). — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.16
sura-arthe
ve prospĕch polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.20
sura-arīn
nepřátele polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.47
sura-asura-īśaiḥ
nejlepším z polobohů i démonů — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.40
sura-asura-gaṇaiḥ
polobohy a asuryŚrīmad-bhāgavatam 8.6.38
sura-asura-indraiḥ
vůdci démonů i polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.10
sa- sura-asura-mānavāḥ
polobozi, démoni a lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.9
sura-asura-namaskṛtam
jehož ctí polobozi i asurovéŚrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8
sura-asura-īḍyaḥ
jehož uctívají démoni i polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 4.31.3
sura-asura
polobohy i démony — Śrīmad-bhāgavatam 10.46.26
sura-asura-gaṇāḥ
všichni polobozi a démoni — Śrīmad-bhāgavatam 12.13.1
sura-asurān
svatí oddaní a démoni — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.28-29
sura-asurāḥ
polobozi a démoni — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.9
sura-balam
vojáky polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.10.26
bhakta-śūra
statečných oddaných. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 10.62
bhū-sura-kulāt
ze skupiny polobohů na této Zemi (brāhmaṇů) — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.24
surā-bindu-pāte
s pouhou kapkou alkoholu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 12.53
sura-drumaḥ
nebeský strom přání — Śrīmad-bhāgavatam 10.38.22
sura-dviṣaḥ
nepřítele polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.9
ó démoni — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.10
sura-dviṣām
těch, kteří závidí polobohům. — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.33
ty, kteří jsou proti vůli Pána. — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.49
nepřátel polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.39
sura-dānava
mezi polobohy a démony — Śrīmad-bhāgavatam 9.14.5
sura-dārubhiḥ
stromy sura-dāruŚrīmad-bhāgavatam 8.2.9-13
vihāra-sura-dīrghikā
Ganga protékající nebeskými planetami — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.191
sura-gaṇa-ādayaḥ
polobozi a ostatní — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.22
sura-gaṇa-īśvaraḥ
král polobohů. — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.8
sura-gaṇaiḥ
s polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.2
nebeskými polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.12
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.58, Śrīmad-bhāgavatam 6.7.34, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.51.15