Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.11

Verš

tasyābhiṣeka ārabdho
brāhmaṇair brahma-vādibhiḥ
ābhiṣecanikāny asmai
ājahruḥ sarvato janāḥ

Synonyma

tasya — jeho; abhiṣekaḥ — korunovace; ārabdhaḥ — uspořádána; brāhmaṇaiḥ — učenými brāhmaṇy; brahma-vādibhiḥ — připoutanými k védským obřadům; ābhiṣecanikāni — různé předměty potřebné pro vykonání obřadu; asmai — jemu; ājahruḥ — přinesli; sarvataḥ — ze všech stran; janāḥ — lidé.

Překlad

Učení brāhmaṇové, kteří byli velice připoutaní k védským obřadům, poté uspořádali královu korunovaci. Lidé, přicházející ze všech stran, přinesli různé předměty potřebné pro vykonání obřadu, a vše bylo tedy připraveno.