Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.12

Verš

sarit-samudrā girayo
nāgā gāvaḥ khagā mṛgāḥ
dyauḥ kṣitiḥ sarva-bhūtāni
samājahrur upāyanam

Synonyma

sarit — řeky; samudrāḥ — moře; girayaḥ — hory; nāgāḥ — hadi; gāvaḥ — krávy; khagāḥ — ptáci; mṛgāḥ — zvířata; dyauḥ — nebe; kṣitiḥ — Země; sarva-bhūtāni — všechny živé bytosti; samājahruḥ — shromáždili; upāyanam — různé druhy darů.

Překlad

Všechny řeky, moře, hory, hadi, krávy, ptáci, zvířata, nebeské planety, planeta Země a všechny ostatní živé bytosti shromáždili podle svých schopností různé dary, aby je nabídli králi.