Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.13

Verš

so ’bhiṣikto mahārājaḥ
suvāsāḥ sādhv-alaṅkṛtaḥ
patnyārciṣālaṅkṛtayā
vireje ’gnir ivāparaḥ

Synonyma

saḥ — král; abhiṣiktaḥ — když byl korunován; mahārājaḥ — Mahārāja Pṛthu; su-vāsāḥ — nádherně oblečen; sādhu-alaṅkṛtaḥ — bohatě ozdoben šperky; patnyā — se svou manželkou; arciṣā — jménem Arci; alaṅkṛtayā — pěkně ozdobenou; vireje — vypadal; agniḥ — oheň; iva — jako; aparaḥ — další.

Překlad

Takto byl velký král Pṛthu, oblečený v nádherných šatech a ozdobený mnoha šperky, korunován a uveden na trůn. Král a jeho manželka Arci, která byla rovněž skvěle ozdobená, vypadali přesně jako oheň.