Skip to main content

Synonyma

abhyudaye ca karmaṇi
a při obětním obřadu, kdy jsou obětiny nabízeny předkům a polobohům — Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28
adhaḥ ca
a dolů — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.13
aditim ca
rovněž Aditi — Śrīmad-bhāgavatam 8.23.26-27
agastyaḥ yājñavalkyaḥ ca
Agastya a Yājñavalkya — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.2-5
agnayaḥ ca
a ohně (na obětních místech) — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.1-5
agniḥ ca
a oheň — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.9
aham ca
také já — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.16
také ego — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.40
ahaḥ ca
den — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.25-29
aindrīṁ ca
a do sídla Indry — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.11
akrūraḥ kṛtavarmā ca
Akrūra a Kṛtavarmā — Śrīmad-bhāgavatam 10.57.29
akṣṇoḥ ca
v očích — Śrīmad-bhāgavatam 8.20.25-29
amīṣām ca
a nevinných — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.28
amṛtam ca
a věčného života — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.5-7
ca ananya-bhāvānām
a plně oddaných — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.25
anaḥ ca
a ruční vozík — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.24
bahiḥ ca antaḥ
vnitřek a vnějšek — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.13-14
vaṁśa-anucaritāni ca
a jejich rody a vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.4
anugrahaḥ ca
a falešné ego či polobozi — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.48
a udržovatel — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.28
gāyatrī uṣṇik anuṣṭup ca
známé jako Gāyatrī, Uṣṇik a Anuṣṭup — Śrīmad-bhāgavatam 11.21.41
anyaiḥ ca
a také dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 8.19.15
a mnoha dalšími — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.1-2
ca anyaiḥ
a jinými — Śrīmad-bhāgavatam 6.7.2-8
anyat ca
a také jiné — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.12
jiný provaz — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.15
ca anye
a mnoho jiného — Śrīmad-bhāgavatam 1.16.26-30
ca anyeṣu
a jiným — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.74
ca anyā
kdokoliv jiný. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.182
anyān ca
i další údy — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.6
také další — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.54
anyāḥ ca
a další manželky — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.7
ca api
dále — Bg. 10.39
také — Bg. 15.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.46.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.32
navíc — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.2
rovněž — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.46
jakož i — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.18
i když — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.62
a přesto — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.40
also — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.50-51