Skip to main content

Synonyma

nara-deva-abhimāna-madena
šílenstvím pocházejícím z pýchy na své tělo krále — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.24
nara-deva-abhimānam
král Rahūgaṇa, který se považoval za vládce — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.8
deva-guru-acyute
polobohům, duchovnímu učiteli a Pánu Viṣṇuovi — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.23
deva-gaṇa-adhamaḥ
nejnižší ze všech polobohů. — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.18
deva-anucarāḥ
následovníci polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.13
deva-anugānām
obyvatelé vyšších planet, například Gandharvové a Cāraṇové, kteří následují po polobozích — Śrīmad-bhāgavatam 8.8.26
deva-anugāḥ
obyvatelé dalších planet následující principy polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.2
anya-deva
jiných polobohů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.119
pitṛ-deva-arcanam
uctívání předků a polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 10.5.1-2
deva-asura-nṛṇām
polobohů, démonů a lidských bytostí — Śrīmad-bhāgavatam 6.4.1-2
asura-deva
démonů a polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.13
deva-asura
mezi polobohy a démony — Śrīmad-bhāgavatam 10.90.43
polobohů a démonů — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.21
deva-asura-narāḥ
polobozi, démoni a lidské bytosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.17
deva-asure
polobohů a démonů — Śrīmad-bhāgavatam 11.4.20
deva-asurāḥ
polobozi i démoni — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.32
všichni polobozi a démoni — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.18
sarva-deva-avataṁsa
ozdoba všech polobohů. — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.79
deva-deva-aṁśaḥ
jehož úplnou částí je Pán Viṣṇu — Śrīmad-bhāgavatam 9.3.33
deva-bhogān
radostí polobohů. — Bg. 9.20
deva-vrataḥ-Bhīṣmadev
deva-vrataḥ-Bhīṣmadeva — Śrīmad-bhāgavatam 1.9.1
deva-Nejvyšší Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa
deva-Nejvyšší Osobnost Božství (Śrī Kṛṣṇa) — Śrīmad-bhāgavatam 1.6.32
brahmaṇya-deva
ó Pane brāhmaṇské kultury — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.88
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství, jenž je milostivý k brāhmaṇůmŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 5.159
deva-caritam
činnosti polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.5
deva-daraśana
návštěvy chrámů — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 1.96
deva-darśanaḥ
ten, jehož posluchač má stejné štěstí jako posluchač kteréhokoliv poloboha. — Śrīmad-bhāgavatam 2.8.1
jenž má božský zrak. — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.16
deva-datta
Devadatta — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.31
deva-datta-vat
jako obyčejná lidská bytost, nucená plody svých činností — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.35
deva-dattaḥ
muž jménem Devadatta — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.24
yādava-deva-dattaḥ
Mahārāja Parīkṣit (či Mahārāja Yudhiṣṭhira), jehož chránil Yādavadeva, Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.40
deva-deha
tělo poloboha — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.257
deva-vratāḥ
uctívatelé polobohů — Bg. 9.25
deva-ṛṣiḥ
mudrc mezi polobohy — Bg. 10.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.10
velký světec Nārada — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.9, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.7
velký mudrc Nārada — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.1
vznešený mudrc z nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.43
nejlepší světec mezi polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.5
mudrc mezi polobohy (Nārada Muni) — Śrīmad-bhāgavatam 10.37.9