Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.5

Verš

iyaṁ ca sudatī devī
guṇa-bhūṣaṇa-bhūṣaṇā
arcir nāma varārohā
pṛthum evāvarundhatī

Synonyma

iyam — toto děvče; ca — a; su-datī — které má velice hezké zuby; devī — bohyně štěstí; guṇa — dobrými vlastnostmi; bhūṣaṇa — ozdoby; bhūṣaṇā — kdo zdobí; arciḥ — Arci; nāma — jménem; vara-ārohā — velice krásná; pṛthum — ke králi Pṛthuovi; eva — jistě; avarundhatī — velice přitahovaná.

Překlad

Dívka má tak krásné zuby a vznešené vlastnosti, že ve skutečnosti ona bude zdobit své ozdoby. Její jméno bude Arci a v budoucnu přijme krále Pṛthua za svého manžela.