Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.4

Verš

ayaṁ tu prathamo rājñāṁ
pumān prathayitā yaśaḥ
pṛthur nāma mahārājo
bhaviṣyati pṛthu-śravāḥ

Synonyma

ayam — tento; tu — potom; prathamaḥ — první; rājñām — z králů; pumān — muž; prathayitā — rozšíří; yaśaḥ — slávu; pṛthuḥ — Mahārāja Pṛthu; nāma — jménem; mahā-rājaḥ — velký král; bhaviṣyati — stane se; pṛthu-śravāḥ — velice proslulý.

Překlad

Tento muž dokáže rozšířit svou slávu po celém světě. Jeho jméno bude Pṛthu a bude první mezi králi.

Význam

Existují různé druhy inkarnací Nejvyšší Osobnosti Božství. V śāstrách je řečeno, že Garuḍa (přepravce Pána Viṣṇua), Pán Śiva a Ananta jsou velice mocné inkarnace Pánova aspektu Brahmanu. Podobně Śacīpati neboli Indra, král nebes, je inkarnací chtivého aspektu Pána a Aniruddha je inkarnací Pánovy mysli. Král Pṛthu je inkarnací Pánovy vládnoucí moci. Takto velcí mudrci a světci předpověděli budoucí činnosti krále Pṛthua, o němž bylo již dříve řečeno, že je částečnou inkarnací úplné expanze Pána.