Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.6

Verš

eṣa sākṣād dharer aṁśo
jāto loka-rirakṣayā
iyaṁ ca tat-parā hi śrīr
anujajñe ’napāyinī

Synonyma

eṣaḥ — tento muž; sākṣāt — přímo; hareḥ — Nejvyšší Osobnosti Božství; aṁśaḥ — částečné zastoupení; jātaḥ — narozený; loka — celý svět; rirakṣayā — s touhou chránit; iyam — tato žena; ca — také; tat-parā — k němu velice připoutaná; hi — jistě; śrīḥ — bohyně štěstí; anujajñe — narodila se; anapāyinī — neoddělitelná.

Překlad

Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, se zjevil prostřednictvím části Své energie v podobě krále Pṛthua, aby chránil lidi tohoto světa. Bohyně štěstí je stálou společnicí Pána, a proto se částečně inkarnovala jako Arci, aby se stala královnou Mahārāje Pṛthua.

Význam

V Bhagavad-gītě Pán říká, že vždy, když vidíme nějakou neobyčejnou moc, měli bychom vědět, že se jedná o určité částečné zastoupení Nejvyšší Osobnosti Božství. Existuje nesčetně mnoho takových osobností, ale ne všechny jsou přímo úplné expanze Pána, viṣṇu-tattva. Mnoho živých bytostí patří do kategorie śakti-tattva. Tyto inkarnace, zplnomocněné pro zvláštní účely, se nazývají śaktyāveśa-avatārové. Právě takovým śaktyāveśa-avatārem Pána byl král Pṛthu a Arci, jeho manželka, byla śaktyāveśa-avatārem bohyně štěstí.