Skip to main content

Synonyma

loka-adhipatyam
vlastnictví planety — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.45
jīva-loka-bhava-adhvā
cesta hmotné existence podmíněné duše — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.26
loka-adhyakṣa
ó Nejvyšší Pane Vaikuṇṭhy — Śrīmad-bhāgavatam 11.11.26-27
akhila-loka-nātha
Pán vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.15
akhila-loka
obsahující všechny planetární systémy — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.25
celým vesmírem — Śrīmad-bhāgavatam 3.28.26
pro všechny svĕty — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.6
všech světů — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.30, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 6.23
planetárních soustav ve vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.306
akhila-loka-pānām
všichni vládci celého vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 3.1.45
akhila-loka-pāla-lalāmaḥ
hlavní ze všech králů a vládců vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.6
akhila-loka-sākṣiṇe
který jsi svědkem v celém stvoření. — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.17
akhila-loka-pālāḥ
všichni polobozi v celém vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.5.33
akhila-loka- pālāḥ
polobozi, vládci různých oblastí tohoto vesmíru — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.14
akhila-loka-pāla
všichni vládcové různých oblastí hmotného dění — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.31
akhila-loka-nātham
Nejvyšší Osobě, vládci všeho — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.28
akhila-loka-pālakaiḥ
vůdci různých planet, společností, království a podobně — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.26
akhila- loka
planetárních soustav ve vesmíru — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.141
akrūrera loka
lidé z Akrúra-tírthy — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.79
loka-alokam
pohoří oddĕlující svĕtlo od temnoty — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.47
loka-alokayoḥ antarāle
mezi zeměmi osvětlenými a neosvětlenými Sluncem — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.34
amara-loka-śriyam
krásu sídel polobohů — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.10
amara-loka-ābharaṇam
jehož se používá na ozdoby pro polobohy, obyvatele nebeských planet — Śrīmad-bhāgavatam 5.16.20-21
loka-antaram
do jiného života — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.18
loka-traya-ante
na konci tří lok (Bhūloky, Bhuvarloky a Svarloky) — Śrīmad-bhāgavatam 5.20.37
tri-loka-manohara-anubhāva
ó Ty, Jenž jsi vnímán jako nejkrásnější osoba ve třech světech — Śrīmad-bhāgavatam 6.9.40
sakala-loka-anubhāvasya
který přináší blaho všem planetárním soustavám — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.30
loka-anugataḥ
následující podmíněné duše — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.16
loka-anugatān
stoupenci světských činností — Śrīmad-bhāgavatam 3.21.17
loka-anuśāsana-artham
jen aby poučil lidi — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.28
anya loka
ostatní lidé — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 17.87
loka-śamala-apaham
naslouchání o nich odstraňuje znečištění celého hmotného světa. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.47
loka-apekṣā
ohledy na společnost — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.27
závislost na veřejném mínění — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 7.27
loka-araṇya
příliš mnoho lidí — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 13.128
loka-pāla-arpitaiḥ
z rukou příslušníků královského rodu — Śrīmad-bhāgavatam 9.10.33
nara-loka-sa-artham
pole sobeckých hmotných činností — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.41
loka-nirīkṣaṇa-artham
abys studoval vlastnosti lidí tohoto světa — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.20
asura-loka
oblastí, ve kterých sídlí démoni — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.27
śāstra-loka-atīta
nad představami lidí a zjevených písem — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.82