Skip to main content

Synonyma

a-tat-vidam
nezkušený v něčem takovém — Śrīmad-bhāgavatam 4.9.4
a-tat-vidaḥ
osoby, které s tím nemají žádné zkušenosti. — Śrīmad-bhāgavatam 3.33.11
ti, kdo nemají poznání. — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.48
a-tat-dhyānāt
z tělesného pojetí života — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.4
a-tat-arhā
jíž nepříslušelo — Śrīmad-bhāgavatam 4.23.19
a-tat
ne taková — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.10
a-tat-arhaṇaḥ
i když pro to nebyl kvalifikovaný — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.9
a-tat-arhām
i když nemožné — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.4
a-tat-vidām
od těch, kteří nevěděli — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.6
nevědomé lidi — Śrīmad-bhāgavatam 5.4.14
a-tat-arhaṇān
kteří si to od nich nezasloužili — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.30
a-tat-tattva-vidaḥ
aniž by znali tajemství (těchto zlých znamení) — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.15
a-tat-jñān
postrádající duchovní poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.15
a-tat-racanayā
pro rozšiřování hmotných činností, mylně ztotožňující tělo s vlastním já — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.19
a-tat-arhaḥ
ačkoliv se nehodil pro nošení nosítek — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.1
nezpůsobilý pro toto postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.1
a-tat-prabhāva-vidaḥ
aniž by chápali jeho vznešené postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.8
a-tat-jña-jana
těmi, kdo neznali jeho skutečné postavení — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.9-10
a-tat-jñaḥ
nevědomý — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.10
a-tat-dhiyā
pokládáním těla za vlastní já — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.17
a-tat-vīrya-kovidā
bez poznání o svrchovaně mocné Osobnosti Božství (díky intenzivní lásce ke Kṛṣṇovi). — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.12
a-tat-jña
aniž by věděli — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.25
a-tat-vīrya-viduṣi
když Citraketu, který neznal moc Pána Śivy — Śrīmad-bhāgavatam 6.17.10
a-tat-arham
nevhodné pro osobu, jako jsi ty — Śrīmad-bhāgavatam 6.15.18-19
a-tat-arhaṇam
nad tím, co nebylo hodno jeho nářku — Śrīmad-bhāgavatam 4.28.22
který si nezasluhoval potrestání (vzhledem k jeho vznešenému charakteru a útlému věku) — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.3-4
což bylo zcela v rozporu se śāstrami.Śrīmad-bhāgavatam 10.1.10
tat-abhijñaḥ
který má duchovní poznání — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.17
odborník, který ví, kde zlato je — Śrīmad-bhāgavatam 7.7.21
s úplným poznáním o tom všem — Śrīmad-bhāgavatam 10.24.2
tat prabhāva-abhijñāḥ
kteří dobře vědí o vlivu řeky Gangy — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3
tat-abhimantritam
posvěcený mantrou této bohyně — Śrīmad-bhāgavatam 5.9.16
tat-abhimarśana
stykem s Jeho údy — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.5
tat-abhimānī
považující se za zabíjeného či zabíjejícího — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.22
tat-abhipretam
Jeho touhu — Śrīmad-bhāgavatam 3.4.5
tat abhipretya
když to uvážil — Śrīmad-bhāgavatam 4.19.2
tat-caraṇa-sannikarṣa-abhirataḥ
ten, kdo je neustále zaměstnaný službou u lotosových nohou Pána Rāmacandry — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.1
tat-abhāve
nejsou-li takoví pokročilí transcendentalisté přítomní — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.2
tat abhūt
narodili se — Śrīmad-bhāgavatam 9.21.35
tat api acyuta-rakṣaṇam
i v tomto případě Ho zachránil Nejvyšší Pán. — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.26