Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.15.18

Verš

agnir āja-gavaṁ cāpaṁ
sūryo raśmimayān iṣūn
bhūḥ pāduke yogamayyau
dyauḥ puṣpāvalim anvaham

Synonyma

agniḥ — polobůh ohně; āja-gavam — z rohů koz a krav; cāpam — luk; sūryaḥ — bůh Slunce; raśmi-mayān — zářící jako sluneční svit; iṣūn — šípy; bhūḥ — Bhūmi, bohyně vládnoucí Zemi; pāduke — dva střevíce; yoga-mayyau — plné mystické síly; dyauḥ — polobozi v meziplanetárním prostoru; puṣpa — květů; āvalim — dary; anu-aham — den za dnem.

Překlad

Agni, polobůh ohně, mu daroval luk z kozích a kravských rohů a bůh Slunce ho obdaroval šípy zářícími jako sluneční svit. Vládnoucí božstvo Bhūrloky mu věnovalo střevíce plné mystické síly a polobozi z meziplanetárního prostoru mu znovu a znovu přinášeli květinové dary.

Význam

Tento verš uvádí, že královy střevíce byly obdařeny mystickými silami (pāduke yogamayyau). Jakmile si je tedy král nazul, okamžitě ho odnesly, kamkoliv si přál. Mystičtí yogīni se dovedou libovolně přemisťovat z jednoho místa na druhé a stejnou moc měly i střevíce krále Pṛthua.