Skip to main content

Synonyma

yoga-abhyāsa
praktika mystické yogyŚrī caitanya-caritāmṛta Antya 14.50
yoga-abhyāsena
vykonáváním yogyŚrīmad-bhāgavatam 3.32.30
adhyātma-yoga
z mystických pokynů pro seberealizaci — Śrīmad-bhāgavatam 5.12.3
yoga-adhīśaḥ
nejvyšší vládce všech mystických sil — Śrīmad-bhāgavatam 10.19.12
nejvyšší mistr yogyŚrīmad-bhāgavatam 12.9.33
yoga-aiśvarya- śarīrāya
jehož tělo oplývá bohatstvím a mystickými silami — Śrīmad-bhāgavatam 8.16.33
yoga-aiśvaryeṇa
mystickou silou — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.17
yoga-aiśvaryāṇi
mystické síly — Śrīmad-bhāgavatam 5.5.35
všechny dokonalosti mystické yogyŚrīmad-bhāgavatam 5.16.13-14
yoga-antarāyān
překážky na cestě yogyŚrīmad-bhāgavatam 7.15.23
yoga-anubhāvena
pomocí jógových sil — Śrīmad-bhāgavatam 3.23.46
yoga-anuśāsanam
jehož lze dosáhnout jedině praktikováním oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.39
yoga-nidrā-avasāna
po skončení onoho transcendentálního spánku — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.21
bahu-yoga-grantha-sammatam
potvrzená všemi jógovými metodami a jejich příslušnými písmy — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.15
tapaḥ-yoga-bala
díky askezi, mystické moci a síle — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.27
yoga-bala
mystickou silou — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.37
sva-yoga-māyā-balam
silou vnitřní energie — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.12
mat-yoga-balam
Má nepochopitelná mystická schopnost, pomocí níž projevuji nesčetné podoby — Śrīmad-bhāgavatam 11.15.22
yoga-balena
silou mystické yogy — Bg. 8.10
mystickou silou — Śrīmad-bhāgavatam 4.17.27
yoga-māyā-balena
mystickou silou, kterou Indra sám vlastnil — Śrīmad-bhāgavatam 6.12.31
bhakti-yoga
oddanost — Śrīmad-bhāgavatam 1.5.35
věda oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 1.8.20
v oddané službě — Śrīmad-bhāgavatam 3.9.11
oddaná služba — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.14, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.59
mystické oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.27
oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 5.15.12, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.111
mystického procesu oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 5.17.3
oddanou službu — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.254
oddané služby — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.22
bhakti-yoga-lakṣaṇaḥ
s příznaky čisté oddané služby — Śrīmad-bhāgavatam 5.19.20
bhakti-yoga-ākhyaḥ
zvané bhakti-yogaŚrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.174
yoga-bhraṣṭaḥ
ten, kdo poklesl, sešel z cesty seberealizace — Bg. 6.41
brahma-yoga
soustředěním na Brahman — Bg. 5.21
deha-yoga-viyogau ca
a to způsobuje, že se různá těla spojují a rozdělují — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.20
yoga-caryām
vykonávání yogyŚrīmad-bhāgavatam 2.7.10
předepsaný proces yogyŚrīmad-bhāgavatam 11.28.44
proces yogyŚrīmad-bhāgavatam 11.29.1
yoga-dharmiṇām
kteří usilovali o spojení s Nejvyšším — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.1
dhyāna-yoga-paraḥ
pohroužený v tranzu — Bg. 18.51-53