Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.38

Verš

imāṁ vidyāṁ purā kaścit
kauśiko dhārayan dvijaḥ
yoga-dhāraṇayā svāṅgaṁ
jahau sa maru-dhanvani

Synonyma

imām — tuto; vidyām — modlitbu; purā — dříve; kaścit — někdo; kauśikaḥ — Kauśika; dhārayan — použil; dvijaḥbrāhmaṇa; yoga-dhāraṇayā — mystickou silou; sva-aṅgam — své tělo; jahau — opustil; saḥ — on; maru-dhanvani — na poušti.

Překlad

Ó nebeský králi, tuto kavacu použil brāhmaṇa jménem Kauśika, když na poušti pomocí mystické síly záměrně opustil tělo.