Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.37

Verš

na kutaścid bhayaṁ tasya
vidyāṁ dhārayato bhavet
rāja-dasyu-grahādibhyo
vyādhy-ādibhyaś ca karhicit

Synonyma

na — ne; kutaścit — odkudkoliv; bhayam — strach; tasya — jeho; vidyām — tuto mystickou modlitbu; dhārayataḥ — když používá; bhavet — může se vyskytnout; rāja — od vlády; dasyu — od darebáků a zlodějů; graha-ādibhyaḥ — od démonů a podobně; vyādhi-ādibhyaḥ — od nemocí a podobně; ca — také; karhicit — kdykoliv.

Překlad

Tato modlitba, Nārāyaṇa-kavaca, obsahuje subtilní poznání transcendentálně spojené s Nārāyaṇem. Ten, kdo ji použije, nebude nikdy obtěžován nebo ohrožován vládou, lupiči, zlými démony či jakoukoliv nemocí.