Skip to main content

Synonyma

akutaścit-bhayam
nebojácnost — Śrīmad-bhāgavatam 11.2.33
akutaḥ-bhayam
život beze strachu. — Śrīmad-bhāgavatam 1.12.28
bez všech pochyb a strachu — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.11
nikoho se nebál — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.22
nebojácně — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.2
bez obav. — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.43
zbavující všeho strachu — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.12
která je prostá všech hrůzostrašných nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 5.6.9
útočiště nebojácnosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.14
nebojácnost — Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25
kde nikdy neexistuje strach — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.47
zcela prosté strachu — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.10
které zahánĕjí všechen strach. — Śrīmad-bhāgavatam 10.17.24
naprosté osvobození od strachu — Śrīmad-bhāgavatam 10.70.35
beze strachu z čehokoliv — Śrīmad-bhāgavatam 11.7.25
zbaven veškerého strachu — Śrīmad-bhāgavatam 12.11.19
aprati-bhayam
beze strachu z ostatních — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.9
arājaka-bhayam
kvůli strachu před nebezpečím bezvládí — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.12
kṛṣṇaḥ asya bhī-bhayam
Kṛṣṇa, který dělá každý strach strachem (kde je Kṛṣṇa, tam není strach) — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.13
bhayam
strach — Bg. 10.4-5, Bg. 18.35, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.18, Śrīmad-bhāgavatam 1.17.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.48, Śrīmad-bhāgavatam 3.24.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.41, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.20, Śrīmad-bhāgavatam 3.29.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.51, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.75, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.22, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 8.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.54, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.60, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.16.61, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.13, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.31, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.49, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.30, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.71, Śrīmad-bhāgavatam 12.9.17-18, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.119, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.137, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.138
strach sám. — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.14
nebezpečí — Śrīmad-bhāgavatam 1.14.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.9
důvod ke strachu — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.9
strach. — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.37, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.32, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.5
Strach — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.23
strachu — Śrīmad-bhāgavatam 4.26.24
strach ze smrti. — Śrīmad-bhāgavatam 4.27.18
podmínky, které nahánějí strach — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.13
strach (mezi nimi). — Śrīmad-bhāgavatam 8.11.28
má důvod se bát. — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.44
plná strachu — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.41
čišel strach ze smrti. — Śrīmad-bhāgavatam 10.11.55
svého strachu — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.32
ten, který má strach — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.42
je strach — Śrīmad-bhāgavatam 11.10.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.10.30
mat-bhayam
bát se mě — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.14
loka-bhayam-karaḥ
vyvolávající strach po celém vesmíru. — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.57
bhayam-karān
vyvolávající paniku — Śrīmad-bhāgavatam 4.14.37
bhayam-karaḥ
hrozná. — Śrīmad-bhāgavatam 3.12.25
loka-bhayam-kara
nahánějící hrůzu všem živým bytostem — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.3