Skip to main content

Synonyma

anayaḥ bhavet
nemusela by být příliš dobrá. — Śrīmad-bhāgavatam 10.8.8-9
kim asat-karmabhiḥ bhavet
jakou má cenu vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.14
jaký prospěch může přinést vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.17
co prospěšného přináší vykonávání dočasných plodonosných činností. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.16
k čemu mohou být dobré dočasné plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.18
k čemu je dobré vykonávat dočasné plodonosné činnosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.19
no bhavet bandhaḥ
vysvobození ze všech hmotných pout — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.41
bhavet
bylo by. — Bg. 1.45
bylo — Bg. 11.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.2.35
dosažený — Śrīmad-bhāgavatam 1.4.25
stává se — Śrīmad-bhāgavatam 1.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.28, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.15.30
můžete — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.50
stane se. — Śrīmad-bhāgavatam 1.17.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.34, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 7.1
může být výsledkem. — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.33
stává se. — Śrīmad-bhāgavatam 2.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.6
by měl být. — Śrīmad-bhāgavatam 2.9.5
se stává. — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.6.15
vyvíjí se — Śrīmad-bhāgavatam 3.7.19
bude možné. — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.7
je třeba — Śrīmad-bhāgavatam 3.13.8
má být — Śrīmad-bhāgavatam 3.15.36, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.46, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 2.119
může vzniknout — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.34, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.35
může se stát — Śrīmad-bhāgavatam 3.29.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.37, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.35, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.143
mohou být. — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.21
může mít. — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.5
vyvine — Śrīmad-bhāgavatam 4.12.46
může být dosažena. — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.15
může být. — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.12, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.13, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.176
může být — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.43, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.43, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.49, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.14.30, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.1-2, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.70, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.88-90
má se stát — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10, Śrīmad-bhāgavatam 11.13.35
může se vyskytnout — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.37
má se stát. — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.61-62, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.7
musí být. — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.21, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.10
mají být — Śrīmad-bhāgavatam 7.11.30
může se stát. — Śrīmad-bhāgavatam 8.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.5.27
stane se — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.2, Śrīmad-bhāgavatam 9.1.32, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.1, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.60
je — Śrīmad-bhāgavatam 8.22.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.29.5, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 8.111, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.163, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.150, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.14-15
měl by se takovým stát — Śrīmad-bhāgavatam 9.15.11
muž má — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.17
človĕk se stane. — Śrīmad-bhāgavatam 10.33.36