Skip to main content

Synonyma

na abhidruhyanti
nikdy nejsou zlomyslné — Śrīmad-bhāgavatam 4.20.3
na abhijānāmi
dosud jsem nepoznal — Śrīmad-bhāgavatam 9.19.12
na abhijānāti
nezná — Bg. 7.13
na abhimanyate
neútočí — Śrīmad-bhāgavatam 4.24.56
na abhyabhūt
nemohla překonat — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.17
na abhyajānan
nebyly si vĕdomé — Śrīmad-bhāgavatam 10.39.15
na abhyanandan sma
nebyli spokojeni s — Śrīmad-bhāgavatam 9.1.40
na abhyanandata
nehodnotící příliš vysoko — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.61
na abhyapadyata
nemohlo dosáhnout — Śrīmad-bhāgavatam 10.76.12
nedospĕl — Śrīmad-bhāgavatam 11.13.18
na abhyasyamānāḥ
nestudovaná — Śrīmad-bhāgavatam 10.20.16
na abhyasūyan
necítily nepřátelství — Śrīmad-bhāgavatam 10.22.22
na abhyasūyeran
nebudou nepřátelští — Śrīmad-bhāgavatam 10.23.31
na abravīt
neřekl — Śrīmad-bhāgavatam 10.61.39
na abruvan
nepromluvili — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.42
na acalat
nepohnul se — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.23
On (Pán Kṛṣṇa) se nepohnul — Śrīmad-bhāgavatam 10.44.22-23
na acchinat
neprostřelil — Śrīmad-bhāgavatam 10.83.24
na adhigacchet
nemĕl by se obracet kvůli požitku — Śrīmad-bhāgavatam 11.8.14
na adhigamya
nenacházející — Śrīmad-bhāgavatam 10.52.11
na adhikam
ne víc — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.15
na adhunā
již není — Śrīmad-bhāgavatam 11.6.26-27
na adhyagacchan
nedokázali dospĕt k závĕru — Śrīmad-bhāgavatam 10.74.18
na adhyagacchat
nezískávají — Śrīmad-bhāgavatam 10.3.27
na adrākṣīt
neviděl — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.77
na adyāt
nepozře — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.63
na adṛśyanta
nebyla vidět — Śrīmad-bhāgavatam 7.10.58
na adṛśyata
nebyla vidĕt — Śrīmad-bhāgavatam 10.25.10
na agāt
nepodlehl — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.30
na aicchan
nelíbil se — Śrīmad-bhāgavatam 8.7.3
na aicchat
nelíbilo se mu — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.40
nechtěl (vzít) — Śrīmad-bhāgavatam 3.19.12
nechtěl — Śrīmad-bhāgavatam 4.13.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.55
odmítal — Śrīmad-bhāgavatam 6.13.4
nepřijal — Śrīmad-bhāgavatam 9.18.2
nechtĕl — Śrīmad-bhāgavatam 10.68.14-15
netoužil po tom (objetí) — Śrīmad-bhāgavatam 10.89.6-7
nepřál si — Śrīmad-bhāgavatam 11.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.13
netoužil po — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.269
aiśvarya nā jāne
nezná bohatství — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.217