Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 6.8.36

Verš

etad dhārayamāṇas tu
yaṁ yaṁ paśyati cakṣuṣā
padā vā saṁspṛśet sadyaḥ
sādhvasāt sa vimucyate

Synonyma

etat — toto; dhārayamāṇaḥ — ten, kdo použije; tu — ale; yam yam — kohokoliv; paśyati — vidí; cakṣuṣā — svýma očima; padā — svýma nohama; — nebo; saṁspṛśet — dotkne se; sadyaḥ — okamžitě; sādhvasāt — od všeho strachu; saḥ — on; vimucyate — je osvobozen.

Překlad

Použije-li člověk tento štít, pak každý, koho uvidí svýma očima nebo se dotkne svýma nohama, je okamžitě zbaven všech výše uvedených nebezpečí.