Skip to main content

Synonyma

bhramataḥ tu itaḥ tataḥ
oční bulvy či životní vzduch, pohybující se sem a tam — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.31
buddhaḥ tu
také Pán Buddha — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.19
dharmaḥ tu
avšak Dharma — Śrīmad-bhāgavatam 9.23.22
tu ekam
pouze jednoho — Śrīmad-bhāgavatam 9.24.47-48
indriya-kāmaḥ tu
kdo však chce mít silné smyslové orgány — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
kabandhaḥ tu
ale bezhlavé tělo — Śrīmad-bhāgavatam 8.9.25
khāṇḍikyaḥ tu
také syn jménem Khāṇḍikya — Śrīmad-bhāgavatam 9.13.20-21
kim tu
ale — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.40
kāmaḥ tu
kdo však takto touží — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
vidyā-kāmaḥ tu
kdo však chce získat dobré vzdělání — Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7
kṛṣṇaḥ tu
mezitím — Śrīmad-bhāgavatam 10.9.22
Pán Kṛṣṇa — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.26
ale Pán Kṛṣṇa — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.79
merudevyām tu
v lůně Merudevī, jeho ženy — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.13
na tu
ne — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.59
ale ne — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 4.69, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 16.26
pūrvam tu
předtím — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.15-17
pṛṣadhraḥ tu
mezi nimi Pṛṣadhra — Śrīmad-bhāgavatam 9.2.3
somaḥ tu retaḥ
Tvé semeno je oběť zvaná somaŚrīmad-bhāgavatam 3.13.38
ṛkṣa-rājaḥ tu
též král v medvědí podobě — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.8
tu
avšak — Bg. 1.2, Bg. 7.28, Bg. 9.1, Bg. 9.13, Bg. 14.8, Śrīmad-bhāgavatam 1.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.21.15, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.51
ale — Bg. 1.7, Bg. 2.5, Bg. 2.12, Bg. 2.17, Bg. 2.39, Bg. 2.64, Bg. 3.7, Bg. 3.13, Bg. 3.17, Bg. 3.28, Bg. 3.42, Bg. 5.2, Bg. 5.6, Bg. 5.14, Bg. 5.16, Bg. 6.6, Bg. 6.35, Bg. 6.36, Bg. 7.5, Bg. 7.12, Bg. 7.18, Bg. 7.23, Bg. 8.16, Bg. 8.20, Bg. 8.22, Bg. 9.24, Bg. 9.29, Bg. 10.40, Bg. 11.8, Bg. 11.54, Bg. 12.3-4, Bg. 12.6-7, Bg. 12.20, Bg. 13.26, Bg. 14.9, Bg. 14.14, Bg. 14.16, Bg. 15.17, Bg. 17.1, Bg. 17.12, Bg. 17.21, Bg. 18.6, Bg. 18.7, Bg. 18.11, Bg. 18.12, Bg. 18.16, Bg. 18.21, Bg. 18.22, Bg. 18.24, Bg. 18.34, Bg. 18.36, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 1.2.24, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.7, Śrīmad-bhāgavatam 1.3.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 1.8.50, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.45, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.59, Śrīmad-bhāgavatam 1.14.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.2, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.46, Śrīmad-bhāgavatam 1.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.28, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.7, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.2-7, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.12, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.3.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.4.9, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.26-29, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.26-29, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.31, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.39, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 2.5.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 2.6.37, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.27, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.36, Śrīmad-bhāgavatam 2.8.20, Śrīmad-bhāgavatam 2.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.37-40, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.12, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.1.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.11, Śrīmad-bhāgavatam 3.2.21, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.5.47, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.9.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.15, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.26, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.27, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 3.11.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.54, Śrīmad-bhāgavatam 3.12.57, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.14.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.1, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.36, Śrīmad-bhāgavatam 3.15.38, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.3, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 3.16.33, Śrīmad-bhāgavatam 3.17.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.17, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.46, Śrīmad-bhāgavatam 3.22.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.25.37, Śrīmad-bhāgavatam 3.27.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.44, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.16, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.65, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.2.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.3.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.6, Śrīmad-bhāgavatam 4.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.40, Śrīmad-bhāgavatam 4.6.49, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.7.24, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.8.35, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.22, Śrīmad-bhāgavatam 4.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.22.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.15, Śrīmad-bhāgavatam 4.23.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.20, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.57, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.27, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.49, Śrīmad-bhāgavatam 5.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.7, Śrīmad-bhāgavatam 5.8.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 5.9.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.3, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.13.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.14.2, Śrīmad-bhāgavatam 5.16.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.12, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.20.38, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.24.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.9, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.10, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.11, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.13, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.14, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.15, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.16, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.17, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.18, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.20, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.22, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.25, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.26, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.29, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.30, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.31, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.32, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.34, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.35, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.36, Śrīmad-bhāgavatam 5.26.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 6.1.50, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.19, Śrīmad-bhāgavatam 6.5.10, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.7, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.10-11, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.23, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.29-31, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.32, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.33-36, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.36, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.6, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.14, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.60, Śrīmad-bhāgavatam 7.1.8, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.45, Śrīmad-bhāgavatam 7.2.55, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.50, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.43, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.15, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.52, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.20, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.32, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.35, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.9.46, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 7.12.24, Śrīmad-bhāgavatam 7.13.1, Śrīmad-bhāgavatam 7.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.28, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.35, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.42, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.31, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.30, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.12.23, Śrīmad-bhāgavatam 8.14.1, Śrīmad-bhāgavatam 8.20.25-29, Śrīmad-bhāgavatam 8.22.20, Śrīmad-bhāgavatam 8.23.24, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.51, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.5-6, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.19, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.11, Śrīmad-bhāgavatam 9.3.21, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.3, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.10.47, Śrīmad-bhāgavatam 9.11.5, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.3-4, Śrīmad-bhāgavatam 9.12.8, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.13, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.20-21, Śrīmad-bhāgavatam 9.13.22, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.23, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.33, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.53-55, Śrīmad-bhāgavatam 10.3.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.22-23, Śrīmad-bhāgavatam 10.8.27, Śrīmad-bhāgavatam 10.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.23.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.29.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.42.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.47, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.56.36, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.38-39, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.64.35, Śrīmad-bhāgavatam 10.67.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.14-15, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.20-22, Śrīmad-bhāgavatam 10.70.3, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.6, Śrīmad-bhāgavatam 10.74.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.77.31, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.40, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.37, Śrīmad-bhāgavatam 11.3.45, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.6.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.40-41, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.15, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.50, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.51, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.55, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.25, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.27, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.14, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.34, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.36, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.10, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.18, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.5.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.8.2-5, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 2.74, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.39, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 7.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.165, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.117, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.143, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 9.146, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 15.170, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.116, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.156, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.251, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.251, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.275, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.310, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 21.33, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.50, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.136, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.137-139, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.67, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.95-98, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.108, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 23.113, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 25.134, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 1.186, Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 20.47, Īśo 6
ovšem — Bg. 1.10, Śrīmad-bhāgavatam 1.18.30, Śrīmad-bhāgavatam 2.10.24, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.5, Śrīmad-bhāgavatam 5.23.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.3.33, Śrīmad-bhāgavatam 6.4.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 6.6.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.12.25, Śrīmad-bhāgavatam 7.5.56-57, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.16, Śrīmad-bhāgavatam 7.7.47, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.23, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.11.6, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.13, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.14, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.43-44, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.53, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.57, Śrīmad-bhāgavatam 7.15.71, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.6-7, Śrīmad-bhāgavatam 11.8.20
pouze — Bg. 2.14, Śrīmad-bhāgavatam 3.4.28
však — Bg. 2.16, Bg. 3.32, Bg. 6.16, Bg. 7.26, Śrīmad-bhāgavatam 1.1.5, Śrīmad-bhāgavatam 1.7.31, Śrīmad-bhāgavatam 1.11.28, Śrīmad-bhāgavatam 1.13.46, Śrīmad-bhāgavatam 2.1.15, Śrīmad-bhāgavatam 2.2.25, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.39, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.9.5, Śrīmad-bhāgavatam 7.8.53, Śrīmad-bhāgavatam 10.14.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.47.34, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.50.7-8, Śrīmad-bhāgavatam 10.54.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.5, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.38, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.22, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.83.19, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.56, Śrīmad-bhāgavatam 11.23.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.28.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.49, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.66, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 18.116
také — Bg. 3.42, Śrīmad-bhāgavatam 2.7.28, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.16, Śrīmad-bhāgavatam 3.13.35, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.13, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.42, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.49-52, Śrīmad-bhāgavatam 5.12.11, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.49, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.17.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.43, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.63
a — Bg. 6.45, Bg. 8.23, Śrīmad-bhāgavatam 3.21.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.1.37, Śrīmad-bhāgavatam 6.8.8-10, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.26-28, Śrīmad-bhāgavatam 8.6.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.18.24, Śrīmad-bhāgavatam 10.20.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.24.20, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.28.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.30.17, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.40.13-14, Śrīmad-bhāgavatam 10.44.41, Śrīmad-bhāgavatam 10.45.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.49.7, Śrīmad-bhāgavatam 10.53.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.55.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.60.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.68.52, Śrīmad-bhāgavatam 10.71.41-42, Śrīmad-bhāgavatam 10.72.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.4-7, Śrīmad-bhāgavatam 10.75.8, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.1, Śrīmad-bhāgavatam 10.79.19-21, Śrīmad-bhāgavatam 10.80.4, Śrīmad-bhāgavatam 10.81.12, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.59, Śrīmad-bhāgavatam 10.84.66, Śrīmad-bhāgavatam 10.85.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.86.15, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.14-17, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.21, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.25, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.90.38, Śrīmad-bhāgavatam 11.2.3, Śrīmad-bhāgavatam 11.5.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.22.40, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.4, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.24.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.6, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.12, Śrīmad-bhāgavatam 11.25.22, Śrīmad-bhāgavatam 11.26.33, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 11.27.29, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.8, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.30.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.31.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.4, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.6-8, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.12, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.21-26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.21-26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.21-26, Śrīmad-bhāgavatam 12.1.34, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.26, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.27-28, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.31, Śrīmad-bhāgavatam 12.2.34, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.24, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.5, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.14, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.45, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.57, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.75, Śrīmad-bhāgavatam 12.11.19, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.31-33, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Śrīmad-bhāgavatam 12.13.4-9, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 19.206
jistě — Bg. 17.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.8, Śrīmad-bhāgavatam 5.4.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.1, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.23, Śrīmad-bhāgavatam 5.17.6, Śrīmad-bhāgavatam 5.18.34, Śrīmad-bhāgavatam 5.19.25, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.43, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.21, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.7.33, Śrīmad-bhāgavatam 8.11.17, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.47, Śrīmad-bhāgavatam 8.24.58, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.10, Śrīmad-bhāgavatam 9.6.20, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.2-3, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.37, Śrīmad-bhāgavatam 9.18.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.1, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.24, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.34, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.30-31, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.39, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.7-10, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.7-10, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.28, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.35-36, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.6-8, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.53-55, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 10.4.16, Śrīmad-bhāgavatam 10.5.1-2, Śrīmad-bhāgavatam 10.6.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.44, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.77, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 22.68
znovu — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.42
vskutku — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.50, Śrīmad-bhāgavatam 3.10.19, Śrīmad-bhāgavatam 3.18.7, Śrīmad-bhāgavatam 3.20.10, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.40, Śrīmad-bhāgavatam 3.32.27, Śrīmad-bhāgavatam 5.2.15, Śrīmad-bhāgavatam 6.14.54, Śrīmad-bhāgavatam 6.16.27, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.16, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.40, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.74, Śrīmad-bhāgavatam 6.19.11, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 8.1.25, Śrīmad-bhāgavatam 8.8.5, Śrīmad-bhāgavatam 8.9.26, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.32-34, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.32-34, Śrīmad-bhāgavatam 8.16.8, Śrīmad-bhāgavatam 8.19.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.2.27, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.18-20, Śrīmad-bhāgavatam 9.4.68, Śrīmad-bhāgavatam 9.7.9, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.7, Śrīmad-bhāgavatam 9.9.16-17, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 9.15.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.20.38, Śrīmad-bhāgavatam 9.22.12-13, Śrīmad-bhāgavatam 9.23.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.41, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.44, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.46, Śrīmad-bhāgavatam 9.24.56, Śrīmad-bhāgavatam 10.1.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.13.26, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.57.42, Śrīmad-bhāgavatam 10.61.18, Śrīmad-bhāgavatam 10.69.45, Śrīmad-bhāgavatam 10.76.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.33, Śrīmad-bhāgavatam 10.78.37, Śrīmad-bhāgavatam 10.87.28, Śrīmad-bhāgavatam 11.9.1, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.9, Śrīmad-bhāgavatam 11.11.43-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.16.26, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.16, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.17, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.18, Śrīmad-bhāgavatam 11.17.19, Śrīmad-bhāgavatam 11.18.7, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.2, Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45, Śrīmad-bhāgavatam 11.21.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.3.29, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.2, Śrīmad-bhāgavatam 12.4.32, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.16, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.64
vlivem — Śrīmad-bhāgavatam 3.6.30
doplňující — Śrīmad-bhāgavatam 3.10.17
potom — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.9, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.29, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.60, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.65, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.2, Śrīmad-bhāgavatam 3.31.3, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.9.23, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.9, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.36, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.14.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.16.19, Śrīmad-bhāgavatam 4.17.32, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.1, Śrīmad-bhāgavatam 4.19.10, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.45, Śrīmad-bhāgavatam 4.25.46, Śrīmad-bhāgavatam 4.26.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.2, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.18, Śrīmad-bhāgavatam 4.28.58, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.26-27, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.38, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.17, Śrīmad-bhāgavatam 4.31.28, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.19, Śrīmad-bhāgavatam 5.5.21-22, Śrīmad-bhāgavatam 6.10.3, Śrīmad-bhāgavatam 6.13.17, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.1, Śrīmad-bhāgavatam 6.18.59, Śrīmad-bhāgavatam 7.10.7, Śrīmad-bhāgavatam 8.5.25, Śrīmad-bhāgavatam 9.21.30, Śrīmad-bhāgavatam 10.63.14, Śrīmad-bhāgavatam 10.66.4, Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 4.118, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 14.187
naopak — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.29, Śrīmad-bhāgavatam 10.41.10, Śrīmad-bhāgavatam 10.48.29, Śrīmad-bhāgavatam 12.12.51
tehdy — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.4, Śrīmad-bhāgavatam 4.15.26, Śrīmad-bhāgavatam 4.27.21, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.Sloka 1b, Śrīmad-bhāgavatam 4.30.4, Śrīmad-bhāgavatam 5.1.36, Śrīmad-bhāgavatam 8.13.23
ve skutečnosti — Śrīmad-bhāgavatam 3.25.32, Śrīmad-bhāgavatam 3.26.43, Śrīmad-bhāgavatam 11.7.6, Śrīmad-bhāgavatam 12.6.30-31
skutečně — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.44, Śrīmad-bhāgavatam 8.10.29, Śrīmad-bhāgavatam 9.14.11, Śrīmad-bhāgavatam 10.12.26
jen — Śrīmad-bhāgavatam 4.1.62
ohledně — Śrīmad-bhāgavatam 4.2.3
pak — Śrīmad-bhāgavatam 4.6.8, Śrīmad-bhāgavatam 4.11.12, Śrīmad-bhāgavatam 4.29.5, Śrīmad-bhāgavatam 6.17.26