Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.16.13-14

Verš

hradāś catvāraḥ payo-madhv-ikṣurasa-mṛṣṭa-jalā yad-upasparśina upadeva-gaṇā yogaiśvaryāṇi svābhāvikāni bharatarṣabha dhārayanti; devodyānāni ca bhavanti catvāri nandanaṁ caitrarathaṁ vaibhrājakaṁ sarvatobhadram iti.

Synonyma

hradāḥ — jezera; catvāraḥ — čtyři; payaḥ — mléko; madhu — med; ikṣu-rasa — šťáva z cukrové třtiny; mṛṣṭa-jalāḥ — plné čisté vody; yat — jichž; upasparśinaḥ — ti, kdo používají tyto tekutiny; upadeva-gaṇāḥ — polobozi; yoga-aiśvaryāṇi — všechny dokonalosti mystické yogy; svābhāvikāni — aniž by o ně usilovali; bharata-ṛṣabha — ó nejlepší z bharatovské dynastie; dhārayanti — vlastní; deva-udyānāni — nebeské zahrady; ca — také; bhavanti — jsou tam; catvāri — čtyři; nandanam — zahrada Nandana; caitra-ratham — zahrada Caitraratha; vaibhrājakam — zahrada Vaibhrājaka; sarvataḥ-bhadram — zahrada Sarvatobhadra; iti — takto.

Překlad

Ó Mahārāji Parīkṣite, nejlepší z bharatovské dynastie, mezi těmito čtyřmi horami se rozprostírají čtyři obrovská jezera. Voda prvního chutná jako mléko, voda druhého jako med a voda třetího jako šťáva z cukrové třtiny. Čtvrté jezero je plné čisté vody. Nebeské bytosti, jako jsou Siddhové, Cāraṇové a Gandharvové, známí také jako polobozi, těchto čtyř jezer využívají, a proto přirozeně oplývají dokonalostmi mystické yogy—schopností být menší než nejmenší nebo větší než největší a podobně. Dále jsou tam také čtyři nebeské zahrady — Nandana, Caitraratha, Vaibhrājaka a Sarvatobhadra.