Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.15.12

Verš

yasyādhvare bhagavān adhvarātmā
maghoni mādyaty uru-soma-pīthe
śraddhā-viśuddhācala-bhakti-yoga-
samarpitejyā-phalam ājahāra

Synonyma

yasya — jehož (krále Gayi); adhvare — v jeho různých obětích; bhagavān — Nejvyšší Osobnost Božství; adhvara-ātmā — nejvyšší příjemce všech obětí, yajña-puruṣa; maghoni — když král Indra; mādyati — opojený; uru — velice; soma-pīthe — pitím omamného nápoje zvaného soma; śraddhā — oddaností; viśuddha — očištěnou; acala — a stálou; bhakti-yoga — oddanou službou; samarpita — nabízenou; ijyā — uctívání; phalam — výsledek; ājahāra — Osobně přijal.

Překlad

Na obětích Mahārāje Gayi byla hojnost omamného nápoje zvaného soma. Král Indra pravidelně přicházel a opíjel se velkými dávkami soma-rasy. Přišel i Pán Viṣṇu, Nejvyšší Osobnost Božství (yajña-puruṣa), a Osobně přijal všechny oběti, které Mu byly v obětní aréně nabízeny s čistou a stálou oddaností.

Význam

Mahārāja Gaya byl tak dokonalý, že uspokojoval všechny polobohy v čele s nebeským králem Indrou. I Pán Viṣṇu Osobně přišel do obětní arény přijmout obětiny. Mahārāja Gaya dostal všechna požehnání polobohů a Samotného Nejvyššího Pána, aniž by je chtěl.