Skip to main content

Synonyma

soma-giriḥ
Somagiri (zasvěcující guru) — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 1.57
soma-pān
polobohy — Śrīmad-bhāgavatam 4.7.56
soma-pāḥ
ti, kteří pijí šťávu soma — Bg. 9.20
pije šťávu somaŚrīmad-bhāgavatam 3.32.3
těmi, kdo pijí soma-rasuŚrīmad-bhāgavatam 6.18.66-67
soma-pītham
používaná na pití nápoje somaŚrīmad-bhāgavatam 6.9.1
používaná na pití soma-rasyŚrīmad-bhāgavatam 6.9.5
soma-pīthaḥ
pije soma-rasuŚrīmad-bhāgavatam 5.26.29
soma-pīthe
pitím omamného nápoje zvaného somaŚrīmad-bhāgavatam 5.15.12
soma-rājam
majestátního mĕsíce — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.47
soma-rājaḥ
král planety Měsíc — Śrīmad-bhāgavatam 4.22.56
soma
měsíce — Śrīmad-bhāgavatam 5.10.17
boha Měsíce — Śrīmad-bhāgavatam 8.4.17-24
mĕsíc — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.36-42
mĕsíci — Śrīmad-bhāgavatam 12.9.8-9
soma-sūryayoḥ
boha Měsíce a boha Slunce — Śrīmad-bhāgavatam 10.1.1
boha slunce a boha mĕsíce. — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.25
soma-āhutyā
s podílem na soma-yajñiŚrīmad-bhāgavatam 9.3.26
soma-vaṁśe
až dynastie boha Měsíce — Śrīmad-bhāgavatam 9.22.18-19
soma-ādayaḥ
v čele s Měsícem — Śrīmad-bhāgavatam 5.21.11
soma-sutaḥ
syn Měsíce — Śrīmad-bhāgavatam 5.22.13
soma-vaṁśasya
dynastie boha mĕsíce — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.25-26