Skip to main content

Synonyma

uru-bala-anvitaḥ
velice mocný — Śrīmad-bhāgavatam 3.5.34
baddha-setu-bhuja-uru-aṅghri
jejíž paže, stehna a holeně byly pevné mosty — Śrīmad-bhāgavatam 10.6.15-17
uru-balena
s větší silou — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.15
velkou silou — Śrīmad-bhāgavatam 8.3.32
upāhṛta-uru-balibhiḥ
kteří jí přinášeli různé dary — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.10-11
uru-balāt
s velkou silou — Śrīmad-bhāgavatam 5.26.35
uru-bhaktyā
mocnou oddanou službou — Śrīmad-bhāgavatam 11.3.40
uru- bharaiḥ
pod tíhou — Śrīmad-bhāgavatam 8.12.19
uru-bhareṇa
s tĕžkým břemenem — Śrīmad-bhāgavatam 10.15.4
uru-bhaya-hā
ten, kdo zažene veškerý strach — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.14
uru-bhaya
následkem velkého strachu — Śrīmad-bhāgavatam 5.8.5
uru-bhayāt
velký strach — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.2
uru-bhāra
mnoho kalamit — Śrīmad-bhāgavatam 10.27.9
uru-bhārasya
velkého bohatství — Śrīmad-bhāgavatam 3.2.32
uru-daṇḍe
mícha — Śrīmad-bhāgavatam 1.7.13-14
ūru-dvayam
dvě stehna — Śrīmad-bhāgavatam 2.1.27
uru-gandhinā
silně aromatickým — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.13
uru-guṇa
pocházející z mocných kvalit — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.15
uru-guṇaḥ
velice mocné — Śrīmad-bhāgavatam 2.6.31
uru-gārha-medha
obřady spojené s hmotným rodinným životem — Śrīmad-bhāgavatam 5.11.2
uru-gāya
ó Ty všemi oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 10.69.17
ó Ty, jenž jsi oslavován ve velkém stylu — Śrīmad-bhāgavatam 10.85.20
uru-gāyaḥ
nanejvýš oslavovaný — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.26
uru-gāyā
ó Pane, jenž jsi oslavován vznešenými způsoby — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 3.111
uru-janmabhiḥ
po mnoha zrozeních — Śrīmad-bhāgavatam 4.8.31
v mnoha životech — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.37
uru-kampayānam
velice pohnul. — Śrīmad-bhāgavatam 2.7.40
uru kampayānam
velké otřesy. — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 24.21
uru-karmaṇaḥ
o Něm, který jedná úžasným způsobem — Śrīmad-bhāgavatam 1.18.10
a jehož činnosti jsou nesmírnĕ vznešené — Śrīmad-bhāgavatam 12.12.58
uru-kaṇṭake
trnitá. — Śrīmad-bhāgavatam 10.51.27
uru-kleśaḥ
jehož utrpení je veliké — Śrīmad-bhāgavatam 3.31.6
uru-kramasya
Nejvyššího Pána, Osobnosti Božství — Śrīmad-bhāgavatam 5.1.35
uru-kramaḥ
ten, kdo koná podivuhodné činy — Śrīmad-bhāgavatam 11.5.26
uru-kālena
za dlouhou dobu — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.31
po dlouhé dobĕ — Śrīmad-bhāgavatam 10.84.11, Śrīmad-bhāgavatam 12.10.23
uru-kṛcchra
velkými potížemi — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.13
kṛṣṇa-uru-virahāt
kvůli silným pocitům odloučení od Kṛṣṇy — Śrī caitanya-caritāmṛta Antya 17.72
uru-manyavaḥ
příliš pohroužení v hnĕvu — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.58
uru-manyunā
a zároveň se velice hněvali — Śrīmad-bhāgavatam 10.13.32