Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 5.14.39

Verš

yad idaṁ yogānuśāsanaṁ na vā etad avarundhate yan nyasta-daṇḍā munaya upaśama-śīlā uparatātmānaḥ samavagacchanti.

Synonyma

yat — které; idam — toto svrchované sídlo Nejvyšší Osobnosti Božství; yoga-anuśāsanam — jehož lze dosáhnout jedině praktikováním oddané služby; na — ne; — ani; etat — tuto cestu osvobození; avarundhate — získají; yat — proto; nyasta-daṇḍāḥ — ti, kdo zanechali nepřátelství vůči druhým; munayaḥ — světci; upaśama-śīlāḥ — kteří jsou nyní naprosto klidní; uparata-ātmānaḥ — kteří ovládají mysl a smysly; samavagacchanti — velice snadno získají.

Překlad

Světci, kteří jsou přáteli všech živých bytostí, mají klidné vědomí. Ovládají své smysly a mysl a snadno dosahují cesty osvobození, cesty zpátky k Bohu. Materialista se s nimi však nedokáže stýkat, jelikož nešťastně přilnul ke strastiplným hmotným podmínkám.

Význam

Velký světec Jaḍa Bharata popsal strastiplnou situaci i způsob, jak se z ní dostat. Jedinou cestou ven jsou styky s oddanými, a ty jsou velice snadné. Tuto příležitost dostávají i nešťastníci, ale vlivem svého nešťastného stavu se nedokáží čistým oddaným odevzdat, a proto neustále trpí. Hnutí pro vědomí Kṛṣṇy přesto naléhá, aby se každý vydal touto cestou tak, že přijme zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry. Kazatelé vědomí Kṛṣṇy chodí ode dveří ke dveřím, aby sdělili lidem, jak se mohou osvobodit od strastiplných podmínek hmotného života. Jak prohlásil Śrī Caitanya Mahāprabhu: guru-kṛṣṇa-prasāde pāya bhakti-latā-bīja — milostí Kṛṣṇy a gurua může živá bytost dostat semínko oddané služby. Je-li alespoň trochu inteligentní, může rozvíjet vědomí Kṛṣṇy a zbavit se hmotného utrpení.