Skip to main content

Synonyma

nyasta-daṇḍa-arpita-aṅghraye
jehož lotosové nohy uctívají mudrci, na něž se nevztahuje žádný trest. — Śrīmad-bhāgavatam 9.11.7
nyasta-aṅgam
když se dotkl různých částí tĕla Božstva za pronášení příslušných manterŚrīmad-bhāgavatam 11.27.24
nyasta-daṇḍa
ten, který přijal tyč řádu odříkání — Śrīmad-bhāgavatam 1.13.30
nyasta-daṇḍaḥ
sannyāsī — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.15
poté, co odložil všechny zbraně kṣatriyi (luk, šípy a sekyru) — Śrīmad-bhāgavatam 9.16.26
nyasta-daṇḍāya
odpouštějícímu — Śrīmad-bhāgavatam 3.14.35
nyasta-daṇḍāḥ
ti, kdo zanechali nepřátelství vůči druhým — Śrīmad-bhāgavatam 5.14.39
nyasta-dhiyaḥ
ten, který Mu dal svoji mysl — Śrīmad-bhāgavatam 1.10.11-12
nyasta
předal — Śrīmad-bhāgavatam 1.19.17
položený — Śrīmad-bhāgavatam 3.17.21
vzdali se — Śrīmad-bhāgavatam 3.32.5
odložil — Śrīmad-bhāgavatam 4.21.18
umístěné — Śrīmad-bhāgavatam 6.8.12
odvržené — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.20
když se zcela zřekl — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.37
odevzdali — Śrīmad-bhāgavatam 7.5.56-57
byla odložena — Śrīmad-bhāgavatam 8.21.11
upřené — Śrīmad-bhāgavatam 10.16.11
položená — Śrīmad-bhāgavatam 10.30.27
mířící — Śrīmad-bhāgavatam 10.36.10
pokládající si — Śrīmad-bhāgavatam 10.43.15
kteří se vzdali — Śrīmad-bhāgavatam 10.60.39, Śrīmad-bhāgavatam 10.88.25-26, Śrīmad-bhāgavatam 10.89.14-17
upnuté — Śrīmad-bhāgavatam 10.86.7
když se vzdá — Śrīmad-bhāgavatam 11.18.12
přiložené — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.224
tat-nyasta
zcela odevzdaným Jemu (Pánu Nṛsiṁhadevovi) — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.7
nyasta-śastrāḥ
připraveni o všechny zbraně — Śrīmad-bhāgavatam 10.4.34