Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.17.27

Verš

tvāṁ stabdhāṁ durmadāṁ nītvā
māyā-gāṁ tilaśaḥ śaraiḥ
ātma-yoga-balenemā
dhārayiṣyāmy ahaṁ prajāḥ

Synonyma

tvām — ty; stabdhām — příliš namyšlená; durmadām — šílená; nītvā — přivedená do takových podmínek; māyā-gām — falešná kráva; tilaśaḥ — na kousky malé jako zrnka obilí; śaraiḥ — svými šípy; ātma — osobní; yoga-balena — mystickou silou; imāḥ — ty všechny; dhārayiṣyāmi — budu udržovat; aham — já; prajāḥ — všechny obyvatele, všechny živé bytosti.

Překlad

Jsi příliš nadutá pýchou a téměř jsi z toho zešílela. Svými mystickými silami jsi nyní přijala podobu krávy, ale já tě přesto rozsekám na kousky malé jako zrnka obilí a veškeré obyvatelstvo budu udržovat svou vlastní mystickou silou.

Význam

Země krále Pṛthua varovala, že když ji zničí, spadne i se všemi svými poddanými do vod oceánu garbha. Král Pṛthu na to nyní odpovídá. I když Země svými mystickými silami přijala podobu krávy, čímž se chtěla zachránit před smrtí z králových rukou, král si toho byl vědom a chystal se ji bez okolků rozsekat na malé kousky o velikosti zrnek obilí. Co se týče ochrany obyvatel, Mahārāja Pṛthu prohlásil, že svou mystickou silou dokáže udržovat každého a nepotřebuje pomoc planety Země. Jakožto inkarnace Pána Viṣṇua vlastnil Pṛthu Mahārāja Saṅkarṣaṇovu sílu, kterou vědci popisují jako gravitaci. Nejvyšší Osobnost Božství udržuje v prostoru milióny planet bez jakékoliv opory, a stejně tak by Pṛthu Mahārāja neměl potíže udržovat všechny obyvatele a sebe samotného bez pomoci planety Země. Pán je známý jako Yogeśvara, vládce všech mystických sil. Král tedy planetě Zemi sdělil, že s tím, jak si poradí bez její pomoci, si nemusí dělat starosti.