Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 3.32.30

Verš

etad vai śraddhayā bhaktyā
yogābhyāsena nityaśaḥ
samāhitātmā niḥsaṅgo
viraktyā paripaśyati

Synonyma

etat — toto; vai — jistě; śraddhayā — s vírou; bhaktyā — oddanou službou; yoga-abhyāsena — vykonáváním yogy; nityaśaḥ — vždy; samāhita-ātmā — ten, jehož mysl je upřená; niḥsaṅgaḥ — stranou hmotné společnosti; viraktyā — odpoutaností; paripaśyati — chápe.

Překlad

Toto dokonalé poznání může získat ten, kdo se již s vírou, stálostí a plnou odpoutaností věnuje oddané službě, je neustále pohroužen do myšlenek na Nejvyššího a straní se hmotné společnosti.

Význam

Ateistický mystický yogī nemůže toto dokonalé poznání pochopit. Jedině ti, kdo se věnují praktickým činnostem oddané služby v plném vědomí Kṛṣṇy, se mohou pohroužit do naprostého samādhi a vidět a chápat skutečnou pravdu o celém vesmírném projevu a jeho příčině. Je zde jasně řečeno, že to nemůže pochopit ten, kdo nerozvinul oddanou službu s plnou vírou. Slova samāhitātmā a samādhi jsou synonyma.