Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.59

Verš

na yasya cittaṁ bahir-artha-vibhramaṁ
tamo-guhāyāṁ ca viśuddham āviśat
yad-bhakti-yogānugṛhītam añjasā
munir vicaṣṭe nanu tatra te gatim

Synonyma

na — nikdy; yasya — jehož; cittam — srdce; bahiḥ — vnější; artha — zájem; vibhramam — zmatený; tamaḥ — temnota; guhāyām — v díře; ca — také; viśuddham — očištěný; āviśat — vstoupil; yat — ta; bhakti-yoga — oddaná služba; anugṛhītam — obdařený; añjasā — šťastně; muniḥ — rozvážný; vicaṣṭe — vidí; nanu — ovšem; tatra — tam; te — Tvoje; gatim — činnosti.

Překlad

Oddaný, jehož srdce je zcela očištěné procesem oddané služby a jehož Bhaktidevī obdařila svou přízní, není zmaten hmotnou energií, která je jako temná studna. Jelikož se takto zcela zbavil všeho hmotného znečištění, je šťastný, protože chápe Tvé jméno, slávu, podobu, činnosti atd.

Význam

satāṁ prasaṅgān mama vīrya-saṁvido
bhavanti hṛt-karṇa-rasāyanāḥ kathāḥ
taj-joṣaṇād āśv apavarga-vartmani
śraddhā ratir bhaktir anukramiṣyati

Ve společnosti čistých oddaných může člověk pochopit transcendentální jméno, slávu, vlastnosti a činnosti Nejvyšší Osobnosti Božství. Śrī Caitanya Mahāprabhu opakovaně zdůrazňoval:

’sādhu-saṅga', ’sādhu-saṅga'—sarva-śāstre kaya
lava-mātra sādhu-saṅge sarva-siddhi haya

(Cc. Madhya 22.54)

Pouhým stykem s čistým oddaným udělá člověk úžasný pokrok ve vědomí Kṛṣṇy. Sādhu-saṅga, společnost oddaného, znamená být neustále zaměstnaný činnostmi vědomí Kṛṣṇy — zpívat mantru Hare Kṛṣṇa a jednat pro Kṛṣṇu. Zpívání mantry Hare Kṛṣṇa očišťuje, a proto ho Śrī Caitanya Mahāprabhu doporučoval. Ceto-darpaṇa-mārjanam — zpíváním Kṛṣṇových jmen se očistí zrcadlo srdce a oddaný ztratí zájem o cokoliv vnějšího. Srdce toho, kdo je pod vlivem vnější energie Pána, je nečisté, a on proto nevidí, jak se vše pojí s Nejvyšší Osobností Božství. Idaṁ hi viśvaṁ bhagavān ivetaraḥ (Bhāg. 1.5.20). Ten, jehož srdce je očištěné, vidí, že celý vesmírný projev není ničím jiným než Nejvyšší Osobností Božství, ale osoba s nečistým srdcem vidí věci jinak. Prostřednictvím sat-saṅgy, styků s oddanými, tedy člověk dokonale očistí své srdce.

Toho, kdo má čisté srdce, nikdy nepřitahuje vnější energie, která nabádá individuální duši, aby se snažila vládnout hmotné přírodě. Čisté srdce oddaného, který oddaně slouží formou naslouchání, opěvování, vzpomínání atd., není nikdy rozrušené. Činností oddané služby je celkem devět, ale oddaného s čistým srdcem nic nerozruší, ať se věnuje kterékoliv z nich. Během praktikování bhakti-yogy je nutné se vyhýbat deseti přestupkům při zpívání mahā-mantry a šedesáti čtyřem přestupkům při uctívání Božstev. Když oddaný striktně dodržuje pravidla a předpisy, Bhaktidevī je s ním velice spokojená a žádné vnější vlivy ho nerozruší. Oddaný se také nazývá muni, “přemýšlivý”. Tak, jako neoddaný spekuluje, oddaný přemýšlí. Spekulace neoddaného je nečistá, ale myšlenky oddaného jsou čisté. Titulem muni jsou označováni rovněž Pán Kapila či Śukadeva Gosvāmī a Vyāsadeva je oslovován jako Mahāmuni. Oddaný se nazývá muni (přemýšlivý), pokud čistě chápe Nejvyšší Osobnost Božství. Když člověk očistí své srdce tím, že se stýká s oddanými a vyhýbá se přestupkům při opěvování a uctívání Pána, Pán mu vyjeví Své transcendentální jméno, podobu a činnosti.