Skip to main content

Śrīmad-bhāgavatam 4.24.58

Verš

athānaghāṅghres tava kīrti-tīrthayor
antar-bahiḥ-snāna-vidhūta-pāpmanām
bhūteṣv anukrośa-susattva-śīlināṁ
syāt saṅgamo ’nugraha eṣa nas tava

Synonyma

atha — proto; anagha-aṅghreḥ — mého Pána, Jehož lotosové nohy ničí vše nepříznivé; tava — Tvoje; kīrti — oslavování; tīrthayoḥ — posvátná voda Gangy; antaḥ — uvnitř; bahiḥ — a vně; snāna — koupel; vidhūta — smyté; pāpmanām — znečištění mysli; bhūteṣu — obyčejným živým bytostem; anukrośa — požehnání či milost; su-sattva — zcela pod vlivem dobra; śīlinām — těch, kdo mají takové vlastnosti; syāt — nechť je; saṅgamaḥ — společnost; anugrahaḥ — milost; eṣaḥ — tato; naḥ — nám; tava — Tvoje.

Překlad

Můj drahý Pane, Tvé lotosové nohy jsou příčinou všeho příznivého a ničí veškeré hříšné znečištění. Proto Tě prosím, abys mi požehnal společností Svých oddaných, kteří jsou zcela očištěni uctíváním Tvých lotosových nohou a kteří jsou tolik milostiví k podmíněným duším. Myslím, že Tvým skutečným požehnáním bude, když mi dovolíš stýkat se s takovými oddanými.

Význam

Voda Gangy je proslulá tím, že dokáže odstranit všechny druhy hříšných reakcí; koupelí v Ganze se člověk zbaví celoživotního znečištění. Její proslulost spočívá v tom, že pramení z lotosových nohou Nejvyšší Osobnosti Božství. Všeho hmotného znečištění jsou zbaveni i ti, kdo jsou v přímém styku s lotosovýma nohama Nejvyššího Pána, pohrouženi do opěvování Jeho slávy. Takoví čistí oddaní mohou projevovat milost obyčejným podmíněným duším. Śrīla Vṛndāvana dāsa Ṭhākura zpíval, že oddaní Pána Caitanyi jsou tak mocní, že každý z nich dokáže osvobodit celý vesmír. Jinými slovy, úkolem oddaných je kázat slávu Pána a dovést všechny podmíněné duše na úroveň čistého dobra (śuddha-sattva). Slovo su-sattva v tomto verši znamená śuddha-sattva, transcendentální stav nad kvalitou hmotného dobra. Pán Śiva nás svými příkladnými modlitbami učí, že tím nejlepším, co můžeme udělat, je přijmout útočiště u Pána Viṣṇua a Jeho oddaných — vaiṣṇavů.