Skip to main content

Synonyma

akhila-sattva-dhāmni
který jsi původní příčinou veškeré existence, z Něhož vše vychází a v Němž spočívají všechny energie — Śrīmad-bhāgavatam 10.2.30
akhila-sattva-dhāmnaḥ
zdroje veškeré existence — Śrīmad-bhāgavatam 12.4.39
alpa-sattva
s nepatrnou silou — Śrīmad-bhāgavatam 12.1.39-40
sattva-anurūpā
podle existence — Bg. 17.3
rajaḥ-sattva-tamaḥ-bhuvaḥ
vytvořené třemi kvalitami hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 11.14.5-7
sattva-bhāvanaḥ
skutečně očišťující existenci živé bytosti. — Śrīmad-bhāgavatam 6.2.12
tat-dagdha-sattva
hořících mrtvol — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.23
viśuddha-sattva-dhiṣṇyāya
Jenž neustále setrvává v transcendentálním sídle — Śrīmad-bhāgavatam 6.5.27-28
sattva-dhāmani
Nejvyšší Osobnosti Božství, na úrovni čistého dobra — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.24
v Kapilovi Munim, jenž je prostoupen kvalitou dobra — Śrīmad-bhāgavatam 9.8.12
sattva-dhāmnaḥ
který se neustále nacházíš v transcendentálním světě — Śrīmad-bhāgavatam 7.9.13
rajaḥ-tamaḥ-sattva-vibhakta-karma-dṛk
podmíněná duše, která vidí pouze momentálně prospěšné plodonosné činnosti a jejich výsledky, jež se dělí do tří skupin podle kvality dobra, vášně a nevědomosti — Śrīmad-bhāgavatam 5.13.1
sattva-eka-niṣṭhe
v plném vědomí Kṛṣṇy — Śrīmad-bhāgavatam 4.29.69
ghora-sattva
hrůzostrašnými tvory — Śrīmad-bhāgavatam 10.29.19
sarva-sattva-guṇa-viśeṣaṇāya
Jehož podobu tvoří śuddha-sattva, transcendentální dobro — Śrīmad-bhāgavatam 5.18.30
sattva-guṇa
kvality dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.19.40-45, Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.314
sattva-guṇam
kvalita dobra — Śrīmad-bhāgavatam 3.26.21
čistou kvalita dobra — Śrīmad-bhāgavatam 10.48.23
sattva-guṇera
kvality hmotného dobra — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 6.166
sattva-haram
to, co ničí dobré vlastnosti — Śrīmad-bhāgavatam 1.1.22
sattva-rajaḥ-tamaḥ-juṣaḥ
ovlivnění sattva-guṇou, rajo-guṇou nebo tamo-guṇouŚrīmad-bhāgavatam 8.16.14
sattva-kadambeṣu
mezi živými bytostmi — Śrīmad-bhāgavatam 6.16.43
sattva-kūṭam
mrtvá krajta — Śrīmad-bhāgavatam 10.12.19
śuddha-sattva-maya
z čistě duchovního bytí — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.43
sattva-rajaḥ-tamaḥ-mayam
vytvořený ze tří kvalit hmotné přírody — Śrīmad-bhāgavatam 5.25.8
rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayāḥ
stvořené prostřednictvím tří kvalit hmotné přírody (vášně, dobra a nevědomosti) — Śrīmad-bhāgavatam 6.1.41
rajaḥ-sattva-tamaḥ-mayī
skládající se ze tří kvalit přírody (vášně, dobra a nevědomosti) — Śrīmad-bhāgavatam 10.10.30-31
sattva-mayī
to, co je v kvalitĕ dobra — Śrīmad-bhāgavatam 12.8.45
sattva-mūrtau
ve své transcendentální podobĕ čistého dobra — Śrīmad-bhāgavatam 12.2.22
sattva-mūrte
v této transcendentální podobě čistého dobra — Śrīmad-bhāgavatam 7.8.49
sattva-nidheḥ
z oceánu dobra — Śrīmad-bhāgavatam 1.3.26
zdroj všeho dobra — Śrīmad-bhāgavatam 3.16.24
který je zdrojem duchovní energie — Śrī caitanya-caritāmṛta Madhya 20.249
nitya-sattva-sthaḥ
v čistém stavu duchovní existence — Bg. 2.45
sattva-niṣevayā
rozvíjením bráhmanských vlastností či kvality dobra. — Śrīmad-bhāgavatam 7.15.24
śuddha- sattva nāma
pojmenované śuddha-sattva, čisté bytí, prosté znečištění hmotou — Śrī caitanya-caritāmṛta Ādi 5.43
sarva-sattva-patīn
vládce všech planet — Śrīmad-bhāgavatam 7.4.5-7
sattva-pradhānāḥ
hlavně v kvalitě dobra — Śrīmad-bhāgavatam 6.3.14-15
sattva-prakṛtim
jako osobu s povahou v kvalitĕ dobra — Śrīmad-bhāgavatam 11.25.10
rajaḥ-sattva-tamaḥ
z kvalit vášnĕ, dobra a nevĕdomosti — Śrīmad-bhāgavatam 12.5.7